Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pomiar czasu na przestrzeni dziejów

Historia początków pomiaru czasu jest bardzo odległa i wiąże się ściśle z rozwojem badań astronomicznych. Rachuba czasu odegrała również ważną rolę w kartografii, a [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:02 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 18.89, Głosów: 64, Autor: tom

Elektrostatyka (2)

Czym zajmuje się kinematyka?Kinematyka jest częścią mechaniki, czyli ogólnej nauki o ruchu i równowadze ciał. Zajmuje się ona tylko ich rodzajami, nie biorąc pod uwag [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:23 , Wyświetleń: 1867 , Ocena: 21.56, Głosów: 83, Autor: tom

Elektrostatyka - pojęcia (1)

POTENCJAŁ stosunek Ep ładunku umieszczonego w punkcie V do wartości tego ładunku. Jest skalarem. Potencjał dla punktu nieskończenie odległego wynosi 0. Jednostka - 1 [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:24 , Wyświetleń: 1557 , Ocena: 18.19, Głosów: 71, Autor: tom

Elektryczność

ElektrycznośćOprócz ciepła, była jednym z pierwszych zjawisk fizycznych, z którym zetknął się człowiek. Tym zjawiskiem była iskra elektryczna w postaci błyskawicy. [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:24 , Wyświetleń: 2790 , Ocena: 10.79, Głosów: 137, Autor: tom

Kinematyka

Czym zajmuje się kinematyka?Kinematyka jest częścią mechaniki, czyli ogólnej nauki o ruchu i równowadze ciał. Zajmuje się ona tylko ich rodzajami, nie biorąc pod uwag [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:26 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 12.85, Głosów: 129, Autor: tom

Ładunek elektryczny (3)

W 1896 roku Joseph John Thomson odkrył elektron. Nie udało mu się jednak wyznaczyć ani ładunku, ani masy tej cząsteczki. Wyliczył jedynie stosunek ładunku do masy elektronu [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:26 , Wyświetleń: 2221 , Ocena: 23.93, Głosów: 66, Autor: tom

Prawo Ohma

Prawo Ohma 1.Prąd elektryczny – uporządkowany ruch elektronów swobodnych w przewodniku.Warunkiem płynięcia prądu jest:N A T Ę Ż E N I E RównoległySuma [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:28 , Wyświetleń: 2133 , Ocena: 10.52, Głosów: 160, Autor: tom

Promieniowanie mikrofalowe

Chemia wymaga energii. Znakomita większość procesów chemicznych wymaga dla swojego przebiegu określonych jej dawek. Jej niedomiar utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie wi [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:28 , Wyświetleń: 1568 , Ocena: 16.23, Głosów: 87, Autor: tom

Transformatory (3)

Transformator, urządzenie elektrotechniczne służące do przenoszenia energii elektrycznej prądu zmiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. Transforma [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:30 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 14.26, Głosów: 109, Autor: tom

Wielkosc gwiazdowa

Wielkosc gwiazdowa jest to jednostka miary jasnosci - m Jezlei dla obiektu o jasnosci J0, przyjac, ze m=0 to dla obiektu o jasnosci J wielkosc gwiazdowa:m=-2,5*logJ/J0< [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:31 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 10.45, Głosów: 145, Autor: tom

Wszechobecne promieniowanie

Wynalazki współczesnej cywilizacji powodują, że bez przerwy narażeni jesteśmy na oddziaływania różnego rodzaju promieniowania emitowanego niejednokrotnie przez urządz [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:32 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 11.09, Głosów: 101, Autor: tom

Ewolucja gwiazd (1)

Ewolucja gwiazd to procesy przemiany struktur gwiazd w całym okresie ich istnienia. Głównym procesem określającym ewolucję gwiazd jest zmiana składu chemicznego jej wnętrza [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:24 , Wyświetleń: 2499 , Ocena: 15.89, Głosów: 104, Autor: tom

Wpływ promieniowania radioaktywnego

Promieniotwórczość atmosfery to aktywność promieniotwórcza spowodowana obecnością w atmosferze ziemskiej naturalnie i sztucznie stworzonych ciał promieniotwórczych. [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:43 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 15.77, Głosów: 103, Autor: GOSIA288

Elektrostatyka (1)

Elektrostatyka1. Ładunek elektryczny•Natura ładunku jest ziarnista, kwantowa. Oznacza to , że ładunki nie występują w przyrodzie w dowolnych ilościach, lecz [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:54 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 27.7, Głosów: 63, Autor: GOSIA288

Dragania mechaniczne

Praca w zalączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:18 , Wyświetleń: 1518 , Ocena: 12.77, Głosów: 95, Autor: GOSIA288

Elektromagnetyzm (2)

Praca w załącznku (wzory) [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:18 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 16.16, Głosów: 96, Autor: GOSIA288

Energia potencjalna

Praca w załączniku - ściąga [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:19 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 15.78, Głosów: 112, Autor: GOSIA288

Kinematyka i dynamika punktu materialnego

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:20 , Wyświetleń: 1620 , Ocena: 16.48, Głosów: 80, Autor: GOSIA288

Termodynamika i fizyka cząsteczkowa

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:21 , Wyświetleń: 3008 , Ocena: 15.32, Głosów: 147, Autor: GOSIA288

Ładunki elektryczne. Prawo Coulomba. Natężenie pola elektrycznego.

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:22 , Wyświetleń: 1736 , Ocena: 21.36, Głosów: 79, Autor: GOSIA288

Potencjał pola elektrycznego. Pojemność.

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:23 , Wyświetleń: 2835 , Ocena: 14.33, Głosów: 86, Autor: GOSIA288

Stały prąd elektryczny

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:24 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 17.36, Głosów: 91, Autor: GOSIA288

Równanie stanu gazów rzeczywistych

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:24 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 20.48, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Ruch postępowy. Praca i energia. Zasady zachowania.

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:25 , Wyświetleń: 1724 , Ocena: 17.21, Głosów: 71, Autor: GOSIA288

Siły tarcia i siły sprężystości

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:26 , Wyświetleń: 3279 , Ocena: 16.2, Głosów: 97, Autor: GOSIA288

Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:27 , Wyświetleń: 1846 , Ocena: 19.61, Głosów: 79, Autor: GOSIA288

Układ SI jednostek i budowa atomu

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:28 , Wyświetleń: 2045 , Ocena: 19.28, Głosów: 94, Autor: GOSIA288

Własności cieczy i ciał stałych

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:36 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 22.2, Głosów: 58, Autor: GOSIA288

Zjawiska transportu

Praca w załączniku - wzory [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:36 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 20.25, Głosów: 82, Autor: GOSIA288

Mikołaj Kopernik (4)

Kopernik Mikołaj, Copernicus (1473-1543) wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny wywodzącej się z miesz [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:56 , Wyświetleń: 3314 , Ocena: 27.86, Głosów: 93, Autor: GOSIA288

Pascal

Pascal, Blaise – Ur. 19 VI 1623 w Clemond-Ferdynand, zm. 19 VIII 1662 r. w Paryżu. Uważany powszechnie za następcę Kartezjusza. Był on wszechstronnie uzdolniony, od najm [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:08 , Wyświetleń: 4194 , Ocena: 3.14, Głosów: 121, Autor: GOSIA288

Ruch - tor , cechy itp.

Ruch – jest to zmiana położenia ciała ( punktu materialnego) w czasie , względem układu odniesieniaUkład Odniesienia – jest to ciało lub układ ciał ( [...]

Dodano: 2008-08-01 16:39:52 , Wyświetleń: 1571 , Ocena: 14.98, Głosów: 84, Autor: GOSIA288

Promieniowanie (3)

Promieniowanie, proces przenoszenia energii przez fale (elektromagnetyczne – promieniowanie elektromagnetyczne, np. światło, sprężyste – np. dźwięk) lub – [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:05 , Wyświetleń: 2659 , Ocena: 19.99, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Ultradźwięki - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie.

1. Właściwości ultradźwiękówUltradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz (tj. przekraczającej górny próg słyszalności dla człowieka) i [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:53 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 26.48, Głosów: 49, Autor: GOSIA288

Gwiazdozbiory (1)

Gwiazdozbiory, konstelacje, konwencjonalnie wyodrębnione fragmenty nieba (pierwotnie tylko najjaśniejsze gwiazdy danego fragmentu nieba). Zgodnie z tradycją sfera niebieska jest [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:01 , Wyświetleń: 3284 , Ocena: 17.27, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Apollo (astr. 1)

Misja Apollo, pierwsze kroki na Księżycupierwszy i jedyny, jak dotąd, program załogowych lotów na Księżyc, zrealizowany w USA; na Księżycu wylądowało łącznie 12 as [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:01 , Wyświetleń: 1678 , Ocena: 12.99, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Komety (1)

To materia pozostała po tworzeniu się naszego Układu Słonecznego. Miliardy lat spędziły w mroźnych, bardzo dalekich rejonach kosmosu. Zbudowane są z lodów, w skład który [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:02 , Wyświetleń: 2771 , Ocena: 21.59, Głosów: 122, Autor: Michalk88

Komety (2)

Nazwa komety w wolnym przekładzie z greki oznacza długowłose gwiazdy. Jak żadne inne z ciał niebieskich cieszyły się one przez wieki niezasłużoną złą sławą, gdyż uwa [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:03 , Wyświetleń: 1808 , Ocena: 12.72, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Meteoryty

Meteoryty Meteoryt to meteoroid, któremu udało się przejść przez fazę meteoru (bolidu) i spaść na Ziemię. Czyli mówiąc krótko meteoryt jest małą częścią [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:04 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 12.8, Głosów: 121, Autor: Michalk88

Planety (4)

MERKURY Merkury jest planetą znajdującą sie najbliżej Słońca. Merkury jest mniejszy niż księżyce Ganymede i Tytan, ale większy od planety Pluton. Na powierzchni Merku [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:05 , Wyświetleń: 4804 , Ocena: 17.06, Głosów: 100, Autor: Michalk88

Planety (3)

Planety, masywne, chłodne ciała niebieskie świecące światłem odbitym. W Układzie Słonecznym znanych jest 9 planet, jeśli nie liczyć ich księżyców (planet księżyce). [...]

Dodano: 2008-08-22 12:31:06 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 15.27, Głosów: 110, Autor: Michalk88

Astronomiczna metoda pomiaru prędkości światła.

Od wieków panowało przekonanie, że prędkość światła jest nieskończona.Później zaczęto zdawać sobie sprawę, że prędkość taka musi istnieć, oraz że musi być [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:25 , Wyświetleń: 1498 , Ocena: 14.06, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Cząstki elementarne (1)

Cząstki elementarne są to takie cząstki, których nie możemy już podzielić na dalsze części składowe, ani nie znamy budowy wewnętrznej. Na początku XX wieku przepro [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:26 , Wyświetleń: 1661 , Ocena: 19.83, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Siatka dyfrakcyjna

Siatkę dyfrakcyjną wynalazł J. Von Fraunhofer. Wykorzystywana jest w spektrometrach optycznych.Siatka dyfrakcyjna jest to układ przeszkód dla fal -rozmieszczonyc [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:26 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 13.71, Głosów: 98, Autor: Michalk88

Teoria geocentryczna

SYSTEM GEOCENTRYCZNY – to po prostu przekonanie, że Ziemia jest środkiem wszechświata. I nie była to bynajmniej jedyna teoria budowy wszechświata. Ludzie dawno temu mie [...]

Dodano: 2008-08-22 12:51:48 , Wyświetleń: 76455 , Ocena: 879.19, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Elektrodynamika (1)

Elektrodynamika jest to dział fizyki poświęcony własnościom: pól elektrycznych i magnetycznych, ładunków i prądów elektrycznych, a także magnezów trwałych. W życiu co [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:26 , Wyświetleń: 1964 , Ocena: 17.27, Głosów: 121, Autor: Michalk88

Energia pozytywna

Referat ze zdjęciami i schematami znajduje się w załączniku. [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:27 , Wyświetleń: 3264 , Ocena: 15.38, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Inukcja elektromagnetyczna

Strumień indukcji magnetycznej – jest równy iloczynowi skalarnemu wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni (- ma wartość równą polu powierzchni, natomiast ki [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:28 , Wyświetleń: 1623 , Ocena: 17.65, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Indukcja elektromagnetyczna - wzory.

Wzory znajdują się w załączniku. [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:28 , Wyświetleń: 3281 , Ocena: 13.67, Głosów: 138, Autor: Michalk88

Naczynia połączone - ich prawo i zastosowanie.

Ciśnienie w cieczy nie zależy od kształtu i wielkości naczynia, ale od wysokości słupa cieczy. Jeżeli mamy jednorodną ciecz i wysokości słupów w obu naczyniach, to wtedy [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:29 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 13.9, Głosów: 97, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?