Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Optyka - zwierciadła i soczewki (ściąga)

Zwierciadłem płaskim nazywamy ciało nieprzezroczyste, płaskie, bardzo gładkie o metalicznym zbarwieniuRównie Zwierciadła1/f=1/x+1/y y=x*f/x-f f=x*y/x-f [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:39 , Wyświetleń: 4330 , Ocena: 10.28, Głosów: 126, Autor: Michalk88

Elektromagnes, pole magnetyczne

ELEKTROMAGNESYElektromagnes- zwojnica z umieszczonym wewnątrz rdzeniem ze stali miękkiej.Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon w 1825 r.Zwojnica przez któ [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:59 , Wyświetleń: 1834 , Ocena: 23.07, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Loty kosmiczne (3)

Rok 1957 stał się jedną z przełomowych dat w dziejach ludzkości- początkiem lotów kosmicznych.Rosja (jeszcze wtedy Związek Radziecki) za pomocą rakiety nośnej wprowad [...]

Dodano: 2008-08-24 11:16:00 , Wyświetleń: 2110 , Ocena: 23.94, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Zwierciadła

Zwierciadło:1) element układów optycznych wykorzystujący zjawisko odbicia światła, stosowany w teleskopach optycznych, kondensorach, reflektorach, interferometrach, rezon [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:13 , Wyświetleń: 2105 , Ocena: 11.85, Głosów: 149, Autor: Michalk88

Emulsje jądrowe.

Metoda emulsji jądrowych opiera się na fakcie, że cząstka naładowana przechodząc przez emulsję fotograficzną (zazwyczaj specjalnie spreparowaną) zmienia ni [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:44 , Wyświetleń: 1517 , Ocena: 13.24, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Komora Wilsona

Jak wiadomo z badań fizyków i meteorologów, para wodna skrapla się przede wszystkim na jonach. Wykorzystał to w roku 1912 C.T.R. Wilson do opracowania metody po [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:45 , Wyświetleń: 1754 , Ocena: 16.31, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (2)

Izotopy promieniotwórcze znalazły liczne zastosowania w badaniach naukowych, technice, przemyśle, medycynie i wielu innych dziedzinach ludzkiego działania. Radioiz [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:45 , Wyświetleń: 2517 , Ocena: 24.06, Głosów: 62, Autor: Michalk88

Licznik Geigera-Muller

Składa się z metalowego cylindra spełniającego rolę katody oraz cienkiego drutu rozciągniętego wzdłuż osi cylindra, który spełnia rolę anody. Przestrzeń między elektr [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:46 , Wyświetleń: 1658 , Ocena: 13.55, Głosów: 111, Autor: Michalk88

Licznik scyntylacyjny i komora pęcherzykowa

Licznik scyntylacyjny Jest detektorem półprzewodnikowym jonizującym, którego podstawę działania stanowi zjawisko zachodzące w niektórych substancjach pod wpły [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:47 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 19.94, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Impulsy elekrtyczne i magnetyzm w mózgu

Mózg jest centralną częścią układu nerwowego. Składa się on u człowieka z pięciu części. Kresomózgowia, przodomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia i tyłomózg [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:07 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 22.39, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Magnetyzm (1)

ELEKTROMAGNESYElektromagnes- zwojnica z umieszczonym wewnątrz rdzeniem ze stali miękkiej.Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon w 1825 r.Zwojnica przez któ [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:08 , Wyświetleń: 1804 , Ocena: 15.57, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Fotografia (2)

FOTOGRAFIAZaciemniony pusty pokójWszystko zaczęło się od małego otworu w okiennicy. Było to gdzieś we Włoszech już w Średniowieczu. Jak zwykle w tym kraju, słoń [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:40 , Wyświetleń: 1684 , Ocena: 13.95, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Prostowniki sterowalne

Przekształtniki przetwarzające energię elektryczną prądu przemiennego na energie elektryczną prądu stałego noszą nazwę układów prostowniczych. Układy prostownicze są [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:45 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 14.23, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Historia radia

Pierwsze transmisje radiowe z oddalonych miejsc zadziwiały słuchaczy. Z biegiem czasu radio spowszechniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astr [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:21 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 14.39, Głosów: 115, Autor: Michalk88

Energia XXII w.

Energia jest konieczna, by przy użyciu siły przesunąć ciało na pewną odległość, czyli wykonać pracę. Energię wyraża się w jednostkach, zwanych dżule (J). Całkowita [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:52 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 8.69, Głosów: 209, Autor: Michalk88

Zastosowanie promieniowania X

Pytanie z czego składa się ciało człowieka i w jaki sposób funkcjonuje zawsze fascynowało lekarzy i uczonych. Pierwszych ważnych informacji dostarczyły sekcje przeprowadzon [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:25 , Wyświetleń: 1794 , Ocena: 20.58, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Słońce (5)

Słońce jest jedną z miliardów gwiazd we Wszechświecie, która znajduje się najbliżej Ziemi. Jest ono oddalone od nas o 149 600 000 kilometrów, jego masa wynosi 1,991 x 1030 [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:32 , Wyświetleń: 1954 , Ocena: 12.27, Głosów: 116, Autor: Michalk88

Rozwój poglądów na budowę materii

ODKRYWANIE MATERII400 r.p.n.e. Filozofowie greccy Demokryt i Epikur twierdzą, że materia składa się z małych, twardych, niewidzialnych cząstek zwanych atomami. [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:57 , Wyświetleń: 3619 , Ocena: 17.83, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Pole elektrostatyczne (2)

Ciała mają budowę natury elektrycznej gdyż składają się z cząstek: protonów+, neutronówo, elektronów-. 1C jest to ład. Jaki przenosi prąd stały o natężeniu 1A w cza [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:55 , Wyświetleń: 2100 , Ocena: 17.56, Głosów: 83, Autor: Michalk88

Ogromne znaczenie dużej wartości ciepła właściwego wody dla klimatu i życia na ziemi

Ciepło właściwe - ilość ciepła pobranego przez jednostkę masy danego układu powodująca wzrost temperatury układu o jeden stopień Kelvina (1K).Temperatura wody

Dodano: 2008-09-12 08:50:21 , Wyświetleń: 1594 , Ocena: 13.36, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Mikrofony i ich parametry

Mikrofon - przetwornik elektroakustyczny urządzenie umożliwiające przetwarzanie energii akustycznej w energię elektryczną w celu przesyłania informacji dźwiękowych za po [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:50 , Wyświetleń: 1781 , Ocena: 14.44, Głosów: 107, Autor: Michalk88

Geneza powstania reaktora jądrowego.

Cała realna historia reaktora jądrowego, urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie w sposób kontrolowany szczególnej reakcji, jaką jest rozszczepienie jądra atomowego, ro [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:39 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 14.82, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Szkodliwość hałasu i sposoby zapobiegania hałasowi.

Uszy(Uszy wychwytują różne dźwięki, po czym zamieniają je na impulsy – specjalne informacje wysyłane do mózgu. Abyśmy mogli słyszeć, potrzeba do tego trzech wy [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:06 , Wyświetleń: 1847 , Ocena: 18.95, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Fotografia (1)

Zaciemniony pusty pokójWszystko zaczęło się od małego otworu w okiennicy. Było to gdzieś we Włoszech już w Średniowieczu. Jak zwykle w tym kraju, słońce świeciło [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:19 , Wyświetleń: 1877 , Ocena: 12.12, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Thomas Young (1)

Thomas Young - (1773-1829), fizyk, lekarz i fizjolog angielski. Czlonek Royal Society (od 1794), profesor Royal Institution (1801-1803), wykladowca w Middlesex University (1809-18 [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:29 , Wyświetleń: 2448 , Ocena: 19.22, Głosów: 129, Autor: Michalk88

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny jest to urządzenie, które wykorzystując soczewkę i migawkę, skupia przez ułamek sekundy na błonie filmowej światło odbite od przedmi [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:55 , Wyświetleń: 1713 , Ocena: 14.82, Głosów: 105, Autor: Michalk88

Jądro atomowe (1)

Jądro atomowe zbudowane jest z nukleonów tzn dodatnio naładowanych protonów i elektrycznie obojętnych neutronów.Siły jądrowe (oddziaływanie silne) są około 100 razy [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:56 , Wyświetleń: 5060 , Ocena: 16.24, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Laser helowo-neonowy

Laser helowo-neonowy – mieszanina helu i neonu w stosunku 10/1 zamknięta jest w rurze ze szkła kwarcowego, między końcem rury, przyłożone jest napięcie w rurze powstaj [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:57 , Wyświetleń: 5624 , Ocena: 14.82, Głosów: 95, Autor: Michalk88

Promieniotwórczość sztuczna (3)

Reakcje jądrowe to przemiany jąder atomowych wywołane ich wzajemnych oddziaływaniem lub ich oddziaływaniem z małymi cząsteczkami. Sztuczne reakcje jądrowe przeprowadza się [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:58 , Wyświetleń: 3238 , Ocena: 17.64, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Thomas Young (2)

Thomas Young - (1773-1829), fizyk, lekarz i fizjolog angielski. Czlonek Royal Society (od 1794), profesor Royal Institution (1801-1803), wykladowca w Middlesex University (1809-18 [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:48 , Wyświetleń: 1858 , Ocena: 14.94, Głosów: 98, Autor: Michalk88

Lasery - wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania

LASER (wzmacnianie swiatla przez wymuszona emisje promieniowania) urzadzenie do wytwarzania spójnej wiazki silnego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od nadfioletu [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:04 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 15.05, Głosów: 82, Autor: Michalk88

Elektroliza i jej skutki

Elektroliza jest to proces elektrochemiczny, w którym doprowadzona z zewnątrz ener-gia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływ [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:25 , Wyświetleń: 2827 , Ocena: 23.42, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Fizyka dla klasy pierwszej gimnazjum - ściąga

TOREM RUCHU NAZYWAMY LINIĘ, KTÓRA ZAKREŚLA CIAŁO WYKONUJĄCE RUCH.DŁUGOŚĆ TORU MIĘDZY DWOMA JEGO PUNKTAMI NAZYWAMY DROGĄ PRZEBYTĄ PRZEZ CIAŁO.JEDNOSTKĄ DROGI JE [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:27 , Wyświetleń: 1489 , Ocena: 19.22, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Pole magnetyczne

1. Działanie pola magnetycznego na ładunki elektrycznePole magnetyczne – właściwość przestrzeni polegająca na tym, że jeżeli w tej przestrzeni umieścimy magnesy [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:06 , Wyświetleń: 1894 , Ocena: 17.16, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Mechanika płynów

Spis treści:1. Wykaz oznaczeń.....................................................str.3.2. Podobieństwo przepływu płynu................................str.4-10.3. [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:35 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 16.62, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Atom - władca świata. Czy jesteśmy panami tego władcy?

Gdy model atomu został zmodyfikowany i zastąpiony modelem kwantowym uczeni przeczuwali, że w jądrach atomów tkwi wielka energia. Kluczem do tego było odkrycie neuronu. Neuron [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:27 , Wyświetleń: 1638 , Ocena: 22.8, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Podbój kosmosu przez człowieka

Statki kosmiczne radzieckie:Zaczynając od „Sputnika II”, (na którego pokładzie znajdował m.in. pies Łajka) radzieccy uczeni systematycznie doskonalili konstruk [...]

Dodano: 2008-09-14 11:54:28 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 16.75, Głosów: 72, Autor: Michalk88

Maszyny elektryczne

1. ZASADA BUDOWY MASZYNY INDUKCYJNEJ Maszyny indukcyjne należą do grupy maszyn elektrycznych prądu przemiennego, których następuje przetwarzanie energii elektrycznej w [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:37 , Wyświetleń: 1572 , Ocena: 14.59, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Energia wiatru i fal

Energia wody wielu rzek została wykorzystana przez człowieka do napędzania turbin elektrycznych. Użytecznymi nośnikami energii są także wiatr, fale morskie i pływy. Z tych [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:54 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 12.54, Głosów: 120, Autor: Michalk88

Nadprzewodnictwo (1)

Na początku XVI w. w dziele ”Problemata” Zimmar podał pierwszy znany przepis na mieszaninę chłodzącą. W 1780 roku dwaj Francuzi J. Cloutet i G. Monge jako pierws [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:56 , Wyświetleń: 1411 , Ocena: 19.23, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Optyka (2)

Odbiór drgań elektrycznych – obwód złożony z kondensatora i cewki.Nadajnik – urządzenie wysyłające fale elektromagnetyczne.Odbiornik – urządz [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:57 , Wyświetleń: 5716 , Ocena: 14.7, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Prawo Archimedesa

Wanna pełna ciepłej wody to cudowne miejsce odpoczynku, ale nie tylko. Doskonale nadaje się też do spokojnych rozważań o tajemnicach życia. Bywa, że w kąpieli przychod [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:58 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 19.14, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Promienie rentgenowskie

PROMIENIE ROENTGENA Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelma Conrada Roentgena. W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla. Badając właściwoś [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:59 , Wyświetleń: 3016 , Ocena: 21.04, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, wrzenie.

PAROWANIE- przejście cieczy w parę. Proces polegający na odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (np. oceanu, gruntu, roślin) i przechodzeniu jej do powietrza jak [...]

Dodano: 2008-09-17 10:40:00 , Wyświetleń: 1542 , Ocena: 18.2, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Hałas, ochrona przed hałasem

HAŁASSygnały dochodzące z otocznia, rejestrowane narządem słuchu, nazywa się dźwiękami. Fizycznym nośnikiem tych sygnałów, zanim dotrą. one do ucha, są, fale mecha [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:57 , Wyświetleń: 1494 , Ocena: 30.03, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Optyka (3)

Światło to zbiór fal elektromagnetycznych o określonej długości, częstotliwości.Związek między długością fali a częstotliwościąLambda= c/fLambda- dł. F [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:58 , Wyświetleń: 2294 , Ocena: 15.84, Głosów: 111, Autor: Michalk88

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych (1)

Większość pierwiastków chemicznych występuje w postaci dwu lub większej liczbie typów atomów, różniących się między sobą liczbą atomów w jądrze. Wyróżniamy np. t [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:59 , Wyświetleń: 2523 , Ocena: 27.98, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Światłowody (1)

Już w XIX wieku kable stały się częścią codziennego życia człowieka. Z początku zwykłe, cienkie miedziane, z czasem coraz bardziej udoskonalane, potem przyjęły postać [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:20 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 13.32, Głosów: 157, Autor: Michalk88

Promieniowanie (rodzaje itp)

Praca o promieniowaniu, zawiera wszystko co potrzeba dla ucznia gimnazjum a niekiedy nawet uczniowi klasy średniej. Opisane są w niej m.in. rodzaje promienoiwania(powierzchownie [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:23 , Wyświetleń: 1772 , Ocena: 18.95, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Ukłon w stronę światłości (Ewolucja gwiazd)

Treść pracy w załączniku. [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:45 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 17.95, Głosów: 86, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?