Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zastosowanie zjawiska fotoelektrycznego, zewnętrznego.

Fotoelektryczne zjawiska to ogół zjawisk spowodowanych oddziaływaniem substancji z promieniowaniem świetlnym. Związane jest z przekazywaniem energii fotonów pojedynczym elekt [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:06 , Wyświetleń: 3348 , Ocena: 15.2, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Silnik elektryczny (2)

SILNIK ELEKTRYCZNY, maszyna przetwarzająca energię elektr. na energię mech., zwykle w postaci energii ruchu obrotowego. Moment obrotowy powstaje w silniku elektrycznym w wyniku [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:14 , Wyświetleń: 2980 , Ocena: 18.17, Głosów: 68, Autor: Michalk88

Mierniki elektromagnetyczne

Magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe, mierniki natężenia prądu elektrycznego stałego (lub innych wielkości fizycznych przetwarzanych na prąd elektryczny), w których pomia [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:56 , Wyświetleń: 2160 , Ocena: 41.36, Głosów: 68, Autor: Michalk88

Promieniowanie (1)

Pod koniec XIX wieku Thomson i Rutherford zajmowali się badaniem zjawiska jonizacji gazów naświetlanych promieniami odkrytymi przez Becquerela. W czasie doświadczenia Rutherfor [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:57 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 20.73, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Siła

Siła, czyli wielkość zmieniająca stan ruchu ciała Wielkością która zmienia ruch (pęd) ciała jest siła.Do tego, aby w danej sytuacji pojawiła się siła r [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:58 , Wyświetleń: 2735 , Ocena: 15.21, Głosów: 163, Autor: Michalk88

Lodówka

1913 Pierwsze lodówki elektryczne domowego użytku wyprodukowano w tym samym czasie po obu stronach Atlantyku. W USA pierwszym modelem była "Domerle" z Chicago. Miała drewni [...]

Dodano: 2008-09-29 23:57:19 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 11.2, Głosów: 147, Autor: Michalk88

Księżyc (1)

Księżyc, towarzysz naszej Ziemi i najbliższe nam ciało niebieskie, jest dla miłośników nieba i astronomów - amatorów bardzo ciekawym obiektem do obserwacji. Księżyc nie [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:21 , Wyświetleń: 2708 , Ocena: 13.46, Głosów: 151, Autor: Michalk88

Wpływ procesu wytwarzania energii na środowisko naturalne. Alternatywne źródła energii.

Wyjaśnienie pojęć :energia - skalarna wielkość fizyczna służąca do ilościowego opisu różnych procesów i rodzajów oddziaływania.środowisko naturalne = środo [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:33 , Wyświetleń: 2981 , Ocena: 9.71, Głosów: 149, Autor: Michalk88

Elektromagnesy i ferryty

Treść w załączniku [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:17 , Wyświetleń: 1836 , Ocena: 18.91, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Odpady promieniotwórcze

Co to są odpady promieniotwórcze? Odpady promieniotwórcze / radioaktywne / są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia, substancje or [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:11 , Wyświetleń: 1678 , Ocena: 22.09, Głosów: 67, Autor: Michalk88

Energetyka jądrowa (2)

Budowanie elektrowni atomowych wzbudza wiele kontrowersji. Już od jakiegoś czasu trwa spór między naukowcami przedstawiającymi argumenty „za” i ekologami przedstaw [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:48 , Wyświetleń: 1788 , Ocena: 14.98, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Prędkość w różnych układach odniesienia

1. Układ odniesienia..Każdy opis ruchu ciał materialnych wymaga uprzedniego wyboru układu odniesienia. Przez wyb6r układu odniesienia rozurniemy wybór jednego lub kilku c [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:50 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 18.51, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Wpływ poruszających się pojazdów mechanicznych na skażenie środowiska naturalnego

Silniki spalinowe używane w pojazdach mechanicznych są zagrożeniem dla środowiska naturalnego i dla naszego zdrowia. Niestety, pojazdów mechanicznych przybywa z roku na rok co [...]

Dodano: 2008-10-02 17:07:05 , Wyświetleń: 4434 , Ocena: 14.86, Głosów: 145, Autor: Michalk88

Dynamika (1)

Dynamika, dział mechaniki obejmujący badanie ruchu ciał wywołanego działaniem sił. Wyróżnia się dynamikę klasyczną (zajmującą się obiektami poruszającymi się z prę [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:32 , Wyświetleń: 2744 , Ocena: 16.9, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Dziura Ozonawa

Jeszcze 20 lat temu niewielu ludzi słyszało o warstwie ozonowej. Obecnie, dzięki odkryciom naukowców, zdaliśmy sobie sprawę z jej znaczenia dla ochrony życia na Ziemi i z wy [...]

Dodano: 2008-10-09 12:24:03 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 15.34, Głosów: 106, Autor: Michalk88

Ogniwa słoneczne

Ogniwa słoneczne przetwarzają światło na energię elektryczną. Ogniwo słoneczne może być produkowane z wielu różnych pierwiastków, ale najczęściej używanym jest k [...]

Dodano: 2008-10-09 12:24:04 , Wyświetleń: 1713 , Ocena: 25.62, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Ultradźwięki i infradźwięki (1)

ULTRADŹWIĘKI:Fale sprężyste o częstotliwościach znajdujących się powyżej górnej granicy słuchu człowieka (tj. powyżej 20kHz) nazywa się ultradźwiękami (naddźwi [...]

Dodano: 2008-10-09 12:24:05 , Wyświetleń: 1670 , Ocena: 33.98, Głosów: 44, Autor: Michalk88

Budowa i zasada działania oka

Budowa okaOczy to bardzo ważne narządy zmysłu. Zbierają informacje o otaczającym świecie i wysyłają je do mózgu. Mózg przetwarza te informacje i w ten sposób powstaj [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:11 , Wyświetleń: 10268 , Ocena: 18.65, Głosów: 105, Autor: Michalk88

Problemy zwiazane z atomem Rutheforda

Niels Bohr mial powiedziec o atomie Rutheforda: Pamietam, jakoby to bylo dzisiaj, entuzjazm z jakim wiosna 1912 dyskutowano miedzy uczniami Rutheforda nowe perspektywy otwierajace [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:23 , Wyświetleń: 1663 , Ocena: 16.51, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Biologiczne skutki promieniowania

Następuje jonizacja atomów materii co jest przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia komórki, zniszczenia DNA (zmiany genetyczne)Zastosowanie medyczne:-radioterapia: niszcz [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:05 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 23.35, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Tęcza, rozproszenie światła białego

TĘCZA, zjawisko opt. w atmosferze ziemskiej; powstaje wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia światła słonecznego na kroplach deszczu, mżawki lub mgły; ma p [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:06 , Wyświetleń: 1943 , Ocena: 15.08, Głosów: 100, Autor: Michalk88

Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe

Każda komórka, tkanka, narząd naszego organizmu wytwarza pole elektromagnetyczne, które jest w harmonii z polem magnetycznym Ziemi i z oddziaływaniem z kosmosu. Dzięki naszym [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:07 , Wyświetleń: 4349 , Ocena: 26.3, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Energia słoneczna

Paliwa naturalne, takie jak węgiel i ropa naftowa, eksploatowane nadal w takim samym tempie jak obecnie wyczerpią się w przyszłym stuleciu. Elektrownie jądrowe, które wydawa [...]

Dodano: 2008-10-10 11:30:13 , Wyświetleń: 2440 , Ocena: 22.44, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Przez ciernie do gwiazd - biografia Jana Keplera

Urodzony 21 grudnia 1571 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej Jan był 7 miesięcznym dzieckiem. Jak na te czasy cudem było iż w ogóle przeżył. Schorowany i słaby zaciekl [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:55 , Wyświetleń: 1358 , Ocena: 17.8, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Biografia Marii Skłodowskiej Curie

Maria Salomea urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r. Była najmłodsza z pięciorga dzieci Bronisławy z domu Boguskiej i Władysława Skłodowskich. Jej ojciec pochodził [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:13 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 26.17, Głosów: 76, Autor: Michalk88

Światlo i barwa

CZĘŚĆ I „Oświetlenie”Rozdział 1 – Co to jest światło?Światło jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w zakresie od 380 do [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:24 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 16.12, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Akceleratory (1)

Akceleratory - są to urządzenia służące do przyspieszenia cząsteczek naładowanych, czyli do nadawania im energii. Akceleratory dzielimy na akceleratory elektronów, jonów, [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:34 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 15.88, Głosów: 123, Autor: Michalk88

Ruchy (1)

Ruch drgający – ruch, np. kulki zachodzącej tam i z powrotem po tym samym torze, a także powtarzający się w różnych odstępach czasu.Drgania gasnące ̵ [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:35 , Wyświetleń: 2174 , Ocena: 15.93, Głosów: 115, Autor: Michalk88

Domowe instalacje elektryczne

Energia elektryczna odgrywa zasadniczą rolę w korzystaniu z podstawowych osiągnięć cywilizacji. Bez elektryczności nie funkcjonuje oświetlenie elektryczne, niemożliwe jest [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:55 , Wyświetleń: 1538 , Ocena: 22.12, Głosów: 68, Autor: Michalk88

Instalacja elektryczna

INSTALACJA ELEKTRYCZNA [łac.], techn. zespół przewodów (np. rurowych, elektr.) i osprzętu (np. łączników, gniazd wtykowych, zaworów) służący do przesyłania czynnika en [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:57 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 15.9, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Zagrożenia w kosmosie

Za to, żeby polecieć w kosmos przeciętny (powiedzmy, że przeciętny człowiek) jest w stanie wydać 20 milionów dolarów. Jest to niewyobrażalna suma, ale nie o pieniądzach [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:57 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 14.29, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Zjawiska akustyczne

Akustyka zajmuje się wszelkiego rodzaju dźwiękami i głosami. Dźwięki odczuwamy bezpośrednio przy pomocy naszego organu słuchu. Przy pomocy słuchu rozróżniamy różne wra [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:58 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 20.6, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Akceleratory (pojecie i funkcja)

Akceleratory - są to urządzenia służące do przyspieszenia cząsteczek naładowanych, czyli do nadawania im energii od kilkudziesięciu keV do kilkuset GeV. Akceleratory dzieli [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:10 , Wyświetleń: 2470 , Ocena: 36.23, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Jowisz (3)

JOWISZKlasyfikacja:Planeta (gazowy gigant)Średnica równikowa:142.754 kmŚrednica południkowa133.659 kmOkres obrotu:9,84 hOkres obiegu:11,86 latMasa (Ziem [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:11 , Wyświetleń: 2087 , Ocena: 14.56, Głosów: 127, Autor: Michalk88

Planeta Wenus

Temperatura: około 4800C po stronie dziennej,Masa: 4,83*1024 kg,Promień: 6,41*106 m,Czas obiegu: 225 dób,Czas obrotu: 243 doby,Miejsce w uk [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:54 , Wyświetleń: 1894 , Ocena: 18.88, Głosów: 92, Autor: Michalk88

Co twoim zdaniem jest ważniejsze: wielkie znaczenie odkryć fizycznych dla rozwoju cywilizacji, czy związane z tymi odkryciami wielkie zagrożenia dla ...

Odkąd człowiek pojawił się na tej Ziemi został skazany na samego siebie, wiec nasi przodkowie próbowali we wszelki możliwy sposób załagodzić trudy żywota ludzkiego. Is [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:08 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 18.01, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Ciekawe zastosowania izotopów promieniotwórczych.

Izotopy to odmiany pierwiastka o identycznej liczbie atomowej, a różnej liczbie masowej czyli odmiany, których atomy mają taką samą liczbę neutronów. Oprócz z 272 stab [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:35 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 21.8, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Ognista kula, zjawisko świetlne

schwytać piorun kulisty ???by Krystyna Forowicz Od ćwierć wieku fizycy w różnych krajach badają to rzadkie zjawisko przyrodnicze. Od wielu lat zbierają opisy świadk [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:37 , Wyświetleń: 1397 , Ocena: 26.04, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Pomiar prędkości światła

Prędkość światła jest to prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Prędkość światła w próżni w swobodnej przestrzeni jest jedną z podstawowych stałych f [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:38 , Wyświetleń: 1751 , Ocena: 26.32, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Zjawiska świetlne nr 1

Jeśli jesteś miłośnikiem cudownego i zniewalającego, ale jakże nieuchwytnego zjawiska, jakim jest wyładowanie atmosferyczne, to Twoja wędrówka po przeciążonej informacja [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:39 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 25.34, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Rola promieni jonizujacych w przechowywaniu żywnosci

Promieniowanie jonizujące jest to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie rentgenowskie lub gamma) oraz każde promieniowanie składające się z cząs [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:14 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 15.8, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Charakterystyka tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne - zwane także plastomerami, są tworzywami na podstawie polimerów syntetycznych, otrzymywanych w wyniku polireakcji z produktów chemicznej przeróbki węgl [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:33 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 37.8, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Rola fal dźwiękowych w przyrodzie

Rozważając rolę, jaką w przyrodzie odgrywają fale akustyczne (inaczej zwane dźwiękowymi), musimy wyjaśnić sobie, czym są takie fale. Otóż w fizyce FALA, to nic innego j [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:32 , Wyświetleń: 2638 , Ocena: 13.94, Głosów: 125, Autor: Michalk88

Różnorodność zjawisk elektrycznych ponad chmurami burzowymi

Już od najdawniejszych czasów ludzie interesowali się wyładowaniami atmosferycznymi. Starożytni wierzyli, że piorunami władają bogowie i zsyłają je na ziemię z powodu sw [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:33 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 19.87, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Ultradźwięki - wytwarzanie i zastosowanie

Ultradźwięki, fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz (tj. przekraczającej górny próg słyszalności dla człowieka) i niższej od 100 MHz (hiperdźwięk). W n [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:21 , Wyświetleń: 1557 , Ocena: 17.69, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Energia jądrowa (1)

Energia jądrowa-Substancje promieniotwórcze wydzielają ciepło w sposób naturalny. Ciepło wykorzystywane jest do wytwarzania elektryczności. Źródłem energii jest paliw [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:30 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 17.26, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Albert Einstein (1)

Biografia Albert Einstein urodził się w 1879 r. w Ulm w Niemczech. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, został obywatelem szwajcarskim w 1901 r. Otrzymał st [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:02 , Wyświetleń: 1986 , Ocena: 25.13, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Albert Einstein (2)

Ciekawostka :Einstein nie potrafił bez pomocy drugiej osoby wypełnić deklaracji podatkowej.To jest zbyt skomplikowane dla matematyka - mawiał - do tego trzeba być [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:04 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 19.03, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Izaak Newton

IZAAK NEWTON (1642-1727) Każdy z nas zna na pewno historyjkę o tym, jak to Newton obserwował w ogrodzie spadające z drzew jabłka. To stało się dlań podobno bodźcem do odkr [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:05 , Wyświetleń: 7752 , Ocena: 17.48, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Lampa elektronowa

Lampę elektronową wynalazł i zbudował w roku 1904 A. Fleming, angielski fizyk. Bardzo szybko odkryto możliwości zastosowań lamp termoemisyjnych. Znalazła ona zastosowanie m [...]

Dodano: 2008-10-17 19:27:06 , Wyświetleń: 1687 , Ocena: 17.41, Głosów: 86, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?