Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Akceleratory (2)

Akceleratory - są to urządzenia służące do przyspieszenia cząsteczek naładowanych, czyli do nadawania im energii. Akceleratory dzielimy na akceleratory elektronów, jonów, [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:06 , Wyświetleń: 2297 , Ocena: 16.51, Głosów: 95, Autor: Mafej

Ruch referat

Ruch, jedno z podstawowych pojęć fizyki. Oznacza przemieszczanie się elementów układu fizycznego względem układu odniesienia (ruch jest zawsze względny). Zjawisko ruchu roz [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:10 , Wyświetleń: 2063 , Ocena: 24.05, Głosów: 74, Autor: Mafej

Układ słoneczny- praca doktorska dla gimnazjum

Bibliografia:Serwis internetowy www.wiem.onet.plKsiążka „Wiedza o świecie” wydawnictwo RTWhttp://www.solarempire.prv.pl/Spis treści:Układ słon [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:12 , Wyświetleń: 3777 , Ocena: 22.71, Głosów: 58, Autor: Mafej

Fale elektromagnetyczne, typy i podział.

Gamma promieniowanie, strumień kwantów gamma. W otaczającym nas środowisku istnieje naturalne tło promieniowania gamma, którego źródłem są pierwiastki gamma promieniotwó [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:26 , Wyświetleń: 1775 , Ocena: 18.9, Głosów: 81, Autor: Mafej

Laser [ ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation],

Laser [ ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation], urządzenie generujące lub wzmacniające spójne promieniowanie elektromagnet. w zakresie widmowym zawartym [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:40 , Wyświetleń: 15435 , Ocena: 30.68, Głosów: 30, Autor: Mafej

Optyka (1)

Pierwszym problemem, który należy poruszyć jest zagadnienie samej optyki. Jest to dział fizyki zajmujący się badaniem światła oraz wszelkich zjawisk związanych z jego oddz [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:42 , Wyświetleń: 1735 , Ocena: 12.89, Głosów: 106, Autor: Mafej

Elementy radiologii i ochrona zdrowia przed promieniowaniem.

Promieniowaniem nazywamy zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci: ·cząstek (promieniowanie [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:51 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 22.39, Głosów: 50, Autor: Mafej

Budowa i zasada działania urządzeń chłodniczych

Urządzenie chłodnicze służy do obniżania temperatury ciała poniżej temperatury otoczenia i przeznaczone jest do przechowywania produktów nietrwałych w temperaturze 0°C i [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:19 , Wyświetleń: 2372 , Ocena: 19.81, Głosów: 82, Autor: Mafej

Krótko o falach elektromagnetycznych

Fale elektromagnetyczne mogą być wytworzone w sposób naturalny lub sztuczny. Mogą się one różni długością fali (a więc częstotliwością), mają jedną wspólną cechę [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:20 , Wyświetleń: 1733 , Ocena: 17.64, Głosów: 93, Autor: Mafej

Lasery (1)

Lasery to urządzenia wytwarzające specjalny rodzaj światła. Za ich pomocąmożna rozcinać tkanki , przesyłać światłowodowymi kablami programy TV ,a [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:21 , Wyświetleń: 2618 , Ocena: 23.92, Głosów: 105, Autor: Mafej

Układ Słoneczny (13)

Układ Słoneczny obejmuje 9 głównych planet wraz z ich księżycami. Planety najbliższe Słońcu są podobne do Ziemi, dalsze różnią się wielkością i składem.Planety [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:22 , Wyświetleń: 2286 , Ocena: 16.9, Głosów: 82, Autor: Mafej

Przykłady fal w życiu codziennym

„Przykłady fal w życiu codziennym" W każdej chwili naszego życia jesteśmy „bombardowani” falami energii. Większa część tej energii przechodzi ob [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:48 , Wyświetleń: 2460 , Ocena: 21.39, Głosów: 82, Autor: Mafej

Jakie twoim zdaniem odkrycie w dziedzinie fizyki wywarło największy wpływ na rozwój cywilizacji w XX w.?

Telefon Prawzorem telefonu był tzw. telefon nitkowy - rodzaj zabawki znanej w dawnych Chinach; rozmawiano na odległość za pomocą dwóch płaskich kubków i napręż [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:25 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 19.58, Głosów: 88, Autor: Mafej

Naturalne źródła energii

Elektryczność z pływów morzaEnergię pływów morza (przypływ i odpływ) wykorzystywano od setek lat. W XVIII w. wybrzeże Europy usiane było młynami pływowymi, w któr [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:26 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 24.97, Głosów: 64, Autor: Mafej

Na szlakach dźwięku

Dawno, bardzo dawno temu ludzie sadzili, że dźwięk jest jakąś specjalną materia, rozprzestrzeniającą się z danego ciała na wszystkie strony. Jednak nieco później doszli [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:27 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 39.44, Głosów: 31, Autor: Mafej

Budowa atomu (2)

Orbital, funkcja falowa jednoelektronowa (tzn. zależna od współrzędnych tylko jednego elektronu), opisująca elektron znajdujący się w polu wytworzonym przez pojedyncze jądr [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:28 , Wyświetleń: 1939 , Ocena: 15.15, Głosów: 103, Autor: Mafej

Budowa materii - rys historyczny

STAROŻYTNOŚĆStarożytni Grecy wierzyli, że cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody. Tales z Miletu (620 - 540 p.n.e.), j [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:29 , Wyświetleń: 1517 , Ocena: 16.96, Głosów: 74, Autor: Mafej

Czy w Polsce powinna być Elektrownia Atomowa

Mimo tych niewątpliwie słusznych " przeciw " istnieje również duża grupa czynników " za ", które warto poważnie rozważyć. Przede wszystkim jest to niesłychanie ekonomicz [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:30 , Wyświetleń: 1607 , Ocena: 22.07, Głosów: 60, Autor: Mafej

Energetyka jądrowa (3)

Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i eko [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:31 , Wyświetleń: 1944 , Ocena: 22.42, Głosów: 70, Autor: Mafej

Energia przyjazna człowiekowi i środowisku

.:Energia wody:.Woda stale wykonuje pracę. Kształtuje brzegi, wypłukuje skały, rzeźbi teren. To woda na kuli ziemskiej stanowi większość. Dlatego siła wodna znalazła [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:34 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 23.08, Głosów: 59, Autor: Mafej

Fizyka sem II / PW wydział Elektryczny

1. Równania Maxwell’a2. Laser3. Fala kulista4. Siatka Dyfrakcyjna5. Emisja Treomelektronowa6. Natężenie i gęstość prądu7. Cząsteczka w [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:35 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 17.65, Głosów: 70, Autor: Mafej

Układ Słoneczny (21)

Wiadomości o układzie słonecznymZiemia wraz z ośmioma planetami, porusza się wokół Słońca, tworząc wraz z nimi tak zwany Układ Słoneczny. Poruszanie się tych ośmi [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:36 , Wyświetleń: 2810 , Ocena: 21.39, Głosów: 60, Autor: Mafej

Układ Słoneczny (18)

To układ ciał astronomicznych znajdujących się pod dominującym wpływem pola grawitacyjnego Słońca. W skład Układu Słonecznego wchodzi Słonce oraz rozmaite ciała niebie [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:37 , Wyświetleń: 2354 , Ocena: 18.78, Głosów: 80, Autor: Mafej

Prąd elektryczny (1) (1)

PRZEPŁYW PRĄDU ELEKTR. PRZEZ PRZEWODNIK METALICZNY 1) Budowa przewodnika metalicznego: Metale to ciała o budowie krystalicznej w węzłach sieci krystalicznej znajdują [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:38 , Wyświetleń: 1735 , Ocena: 51.55, Głosów: 32, Autor: Mafej

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe.

Oddziaływanie pól elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe jest na ogół bardzo złożone. Zależy ono od rodzaju tych pól, wielkości ich natężeń i charakteru zmien [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:40 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 32.64, Głosów: 41, Autor: Mafej

Magnetyzm (2)

Ferromagnetyk- ciało zbudowane z domen magnetycznych, wykazujące silne właściwości magnetyczne. Domeny magnetyczne- bardzo małe obszary stałego namagnesowania. Pole magnetyc [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:41 , Wyświetleń: 1723 , Ocena: 13.99, Głosów: 92, Autor: Mafej

Szczególna teoria względności Einsteina.

1. Albert Einstein.Urodził się w Ulm (Niemcy) 14 marca 1879 roku w rodzinie żydowskiej. Studiował w szkole politechnicznej w Zurychu. Pracując na podrzędnym stanowisku w [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:42 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 17.84, Głosów: 93, Autor: Mafej

Zależność oporności ciał stałych od temperatury

1.Zasada pomiaru:Celem doświadczenia jest sprawdzenie eksperymentalnych zależności oporności właściwej od temperatury metali, półprzewodników i konstantanu.Oporno [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:43 , Wyświetleń: 2280 , Ocena: 14.43, Głosów: 102, Autor: Mafej

Jak widzimy

W XVII wieku zobaczono tyle nowego na niebie i na ziemi, że nie sposób było uniknąć pytań, czym właściwie jest światło, skąd biorą się kolory, czy obrazy widziane w lu [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:44 , Wyświetleń: 1859 , Ocena: 11.57, Głosów: 136, Autor: Mafej

Cząstki elementarne (2)

W tej pracy postaram się przybliżyć istotę i budowę cząstek elenetarnych. Aby wogóle można było wyjaśnić samo zjawisko ich występowania najlepiej przyjżeć sie najpier [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:16 , Wyświetleń: 1816 , Ocena: 33.94, Głosów: 49, Autor: Mafej

Hałas i ochrona przed nim

Sygnały dochodzące z otocznia, rejestrowane narządem słuchu, nazywa się dźwiękami. Fizycznym nośnikiem tych sygnałów, zanim dotrą. one do ucha, są, fale mechaniczne roz [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:17 , Wyświetleń: 1542 , Ocena: 17.35, Głosów: 77, Autor: Mafej

Łączenie oporów

Rozróżniamy dwa łączenia oporów:a)łączenie szeregowe oporówb)łączenie równoległe oporów1. Łączenie szeregowe oporówRozważmy obwód przedstawiony na [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:18 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 16.77, Głosów: 100, Autor: Mafej

Magnetyzm (3)

Magnes – substancja mająca właściwościPrzyciągające przedmiotów stalowych i żeliwnych.Bieguny – wyróżnione miejsca na magnesie mające największe wł [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:19 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 14.16, Głosów: 92, Autor: Mafej

Mikroskop

Mikroskop, czyli "silny" instrument optyczny do oglądania w powiększeniu małych przedmiotów, został wynaleziony w 1673r. Inni mówią, że mikroskop optyczny wynalazł Holende [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:20 , Wyświetleń: 1724 , Ocena: 14.11, Głosów: 115, Autor: Mafej

Moje życie bez elektryczności

W dzisiejszych czasach, takie wydarzenie, jak parę godzin bez prądu elektrycznego, jest prawie niemożliwe. Jednak zanim napiszę, dlaczego, dobrze by było, abym sformułowała [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:21 , Wyświetleń: 1599 , Ocena: 18.7, Głosów: 69, Autor: Mafej

Ostroznie z prądem elektrycznym

Hasło to widzimy praktycznie wszędzie: na słupach wysokiego napięcia, na rozdzielniach prądu elektrycznego, na trakcjach elektrycznych, itd. Nie jeden z nas zastanawiał się, [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:23 , Wyświetleń: 1451 , Ocena: 15.28, Głosów: 74, Autor: Mafej

Planety układu Słonecznego (1)

MERKURYNajbliżej Słońca krąży planeta Merkury. Dlatego planeta ta może być obserwowana tylko w czasie największych wschodnich i zachodnich elongacji. Merkury i Wenus wy [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:27 , Wyświetleń: 2457 , Ocena: 36.45, Głosów: 65, Autor: Mafej

Własności i wytwarzanie fal elektromagnetycznych oraz ich wykorzystanie praktyczne (fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło, ultrafiolet, promieniowanie X i gamma).

Fale elektromagnetyczne – to rozchodzące się w ośrodku materialnym lub w próżni zaburzenia pola elektromagnetycznego, wywołane zmianami rozkładu ładunków elektryczny [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:27 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 15.02, Głosów: 98, Autor: Mafej

Promienie rentgena

PROMIENIE RENTGENOWSKIE-Zostały odkryte przypadkowo. Rentgen jest to bańka szklana, o średnicy kilkunastu centymetrów, wypełniona gazen rozrzedzonym o ciśnieniu rzędy ty [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:28 , Wyświetleń: 3041 , Ocena: 17.81, Głosów: 73, Autor: Mafej

Urządzenia wykorzystujące soczewki

MikroskopMikroskop - urządzenie służące do silnego powiększania obrazów, celem obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem. Zasadniczo zbudowany jest [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:34 , Wyświetleń: 1620 , Ocena: 15.48, Głosów: 89, Autor: Mafej

Zjawiska optyczne występujące w przyrodzie.

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności. Cóż znaczy tęcza, albo zac [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:35 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 19.3, Głosów: 65, Autor: Mafej

Zjawiska optyczne w przyrodzie

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności. Cóż znaczy tęcza, albo zac [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:37 , Wyświetleń: 1684 , Ocena: 17.6, Głosów: 84, Autor: Mafej

Zjawisko rezonansu

Gdy pewnego dnia pod koniec XVI wieku Galileusz obserwował świecznik u sufitu katedry w Pizie, zauważył pewien ciekawy fakt. Stwierdził on, iż niezależnie od tego, czy świe [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:38 , Wyświetleń: 2869 , Ocena: 35.35, Głosów: 73, Autor: Mafej

Zastosowanie zewnętrznego i wewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego. Fotony, fotoogniwa i inne elementy fotoelektryczne w nowoczesnej technice

Zjawisko fotoelektryczne znalazło szerokie zastosowanie zarówno w technice jak i w życiu codziennym. Jednym z przykładów jest komórka fotoelektryczna. Składa się ona z bań [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:39 , Wyświetleń: 2272 , Ocena: 21.33, Głosów: 68, Autor: Mafej

Światło (1)

ŚWIATŁO (promieniowanie optyczne), promieniowanie elektromagnet. o dł. fali od ok. 0,4 μm do ok. 0,76 μm, wywołujące u ludzi wrażenia wzrokowe; do ś. zalicza się [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:40 , Wyświetleń: 1866 , Ocena: 13.38, Głosów: 115, Autor: Mafej

Silnik prądu stałego i prądnica prądu przemiennego. Zasada działania.

PRĄDNICAPrądnice są urządzeniami, w których energia kinetyczna zamieniana jest w energię elektryczną. Najlepszym przykładem prądnicy jest dynamo rowerowe. Energia kine [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:41 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 15, Głosów: 74, Autor: Mafej

Promieniotwórczość (1)

Badania nad strukturą atomów różnych pierwiastków doprowadziły do jeszcze jednego niezwykle doniosłego odkrycia. Stwierdzono bowiem istnienie naturalnej promieniotwórczośc [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:42 , Wyświetleń: 2958 , Ocena: 2346, Głosów: 0, Autor: Mafej

Promieniowanie jonizujace

Najkrócej rzecz ujmując promieniowanie jest to wysyłanie i przekazywanie energii na odległość. Promieniowanie dzieli się na dwie zasadnicze grupy: jonizujące oraz niejonizu [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:44 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 42.15, Głosów: 45, Autor: Mafej

Prąd

PRĄD STAŁYDośw. Ladujemy 2 elektroskopy. Następnie łączymy je przewodnikiem.Naładowane elektros. Wytwarzają pole elektromag. Gdy w tym polu znajdzie się metalowy przew [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:45 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 10.78, Głosów: 147, Autor: Mafej

Promieniowanie w życiu człowieka (1)

Wynalazki współczesnej cywilizacji powodują, że bez przerwy narażeni jesteśmy na oddziaływania różnego rodzaju promieniowania emitowanego niejednokrotnie przez urządzenia [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:46 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 20.48, Głosów: 65, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?