Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Układ Słoneczny (20)

Układ Słoneczny jest układem ciał astronomicznych znajdujących się pod dominującym wpływem pola grawitacyjnego Słońca, związanych wspólnym pochodzeniem. Składa się ze [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:47 , Wyświetleń: 2493 , Ocena: 21.14, Głosów: 65, Autor: Mafej

Wyższość prądu zmiennego nad stałym

Prąd zmienny jest lepszy od prądu stałego z powodów choćby zasadniczych. „Zmienny” = „zmiana, ruch”. Zmiana na gorsze, zmiana na lepsze, to może być [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:49 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 17.31, Głosów: 63, Autor: Mafej

Optyka i światła

=v/f=v*T ;gdzie - dł.fali, v- pręd., f- częst., T- okres.# Światło fiolet- najwięk. Częst. Najmn. Dł. ; św. Cze rw. Odwrotnie.# Światło przenosi energię [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:50 , Wyświetleń: 1802 , Ocena: 19.61, Głosów: 69, Autor: Mafej

Optyka - zwierciadła

Zjawisko rozproszenia światła- polega na odbiciu światła w różnych kierunkach od nierównej powierzchni.Obraz pozorny powst. w wyniku przecięcia się przedłużeń promi [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:50 , Wyświetleń: 1745 , Ocena: 21.77, Głosów: 52, Autor: Mafej

Głośność i natężenie dźwięku, czyli od ciszy do hałasu

Ucho zbiera energię tylko z obszaru jaki samo zajmuje, więc dla wrażenia głośności istotna jest energia padająca w jednostce czasu na jednostkę powierzchni.Charakteryst [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:52 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 18.94, Głosów: 64, Autor: Mafej

Zadania z fizyki - 1 rok

Zadani z fizyki na pierwszym roku na politechnice Krakowskiej. pozdrawiam [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:52 , Wyświetleń: 3373 , Ocena: 16.92, Głosów: 82, Autor: Mafej

Opisz, jakie korzyści płyną z finansowania badań naukowych z budżetu państwa

Fizyka to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym zjawiska podlegają. Fizyka do [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:52 , Wyświetleń: 2555 , Ocena: 25.55, Głosów: 91, Autor: Mafej

Elektrownie atomowe

Rozwój techniki w drugiej połowie XIX wieku i powstanie ogromnej ilości urządzeń elektrycznych wymusił rozwój elektrowni, których zadaniem jest dostarczać prąd elektryczn [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:40 , Wyświetleń: 1708 , Ocena: 20.52, Głosów: 63, Autor: Mafej

Ruch cząsteczek - zadania

Oto kompletnie opracowane 2 zadania dotyczące tematyku ruchu cząsteczek. [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:44 , Wyświetleń: 1764 , Ocena: 17.22, Głosów: 85, Autor: Mafej

Swobodny spadek

Praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:48 , Wyświetleń: 1708 , Ocena: 18.86, Głosów: 84, Autor: Mafej

Fale elekromagmnetyczne w telekomunikacji

Fale elektromagnetyczne – rozprzestrzenianie się zaburzenia elektromagnetycznego w postaci zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku otaczającym źródło [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:26 , Wyświetleń: 1928 , Ocena: 39.39, Głosów: 50, Autor: Mafej

Fale elektromagnetyczne (1)

Fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary. Trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez tych wszy [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:27 , Wyświetleń: 1918 , Ocena: 19.98, Głosów: 85, Autor: Mafej

Gwiazdy

Do obserwatora na Ziemi dochodzi promieniowanie wysyłane przez zewnętrzne warstwy gwiazdowe, noszące nazwę atmosfery gwiazdy. Wraz z głębokością warstwy gazowe atmosfery st [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:28 , Wyświetleń: 1767 , Ocena: 13.97, Głosów: 117, Autor: Mafej

Hertz i elektromagnetyzm

Naukowe zbadanie zjawisk elektromagnetycznych umożliwiło odkrycie i wykorzystanie fal radiowych. Około roku 1800 angielski astronom William Herschel (1738-1822) zaczął si [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:29 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 20.58, Głosów: 75, Autor: Mafej

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące jest to promieniowanie korpuskularne lub elektromagnetyczne, które oddziaływując z materią powoduje powstanie w niej jonów. Najczęściej spotykanym [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:30 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 3.24, Głosów: 50, Autor: Mafej

Jak powstaje burza ?

Powietrze w górnych warstwach atmosfery jest o wiele zimniejsze niż przy powierzchni Ziemi. Ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego, więc unosi się do góry. W trakcie wznos [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:36 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 18.34, Głosów: 76, Autor: Mafej

Wzory z fizyki

Treść w załączniku--Wielkość fizycznaEnergia wewnętrzna (ciepło)Ciepło właściweCiepło: topnieniaparowaniaOkres drgańCzęstotliwość

Dodano: 2008-11-03 13:24:45 , Wyświetleń: 2652 , Ocena: 21.45, Głosów: 95, Autor: Mafej

Ciała stałe (1)

CIAŁO STAŁE- ciało wyróżniające się uporządkowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:03 , Wyświetleń: 1860 , Ocena: 12.5, Głosów: 124, Autor: Mafej

Narzędzia optyczne

Lupa, układ optyczny służący do uzyskiwania powiększonych obrazów przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości. W najprostszym przypadku zbudowana jest z jednej so [...]

Dodano: 2008-11-04 19:29:09 , Wyświetleń: 1749 , Ocena: 26.37, Głosów: 56, Autor: Mafej

Bezpieczniki i potencjometr

BEZPIECZNIKINasze mieszkania są zapełnione sprzętami i narzędziami, zasilanymi energią elektryczną, ale dopóki wszystko działa, dopóty nie myślimy o elektryczności. [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:41 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 19.04, Głosów: 82, Autor: Mafej

Ciśnienie atmosferyczne (1)

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała. Jest ono na danym poziomie równe c [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:56 , Wyświetleń: 1613 , Ocena: 21.38, Głosów: 65, Autor: Mafej

Elektromagnetyzm (1)

Pole magnetyczne- to przestrzeń w której występują oddziaływania magnetyczne, istnieje w okuł magnesu, przewodnika z prądem i ziemi.Igła magnetyczna- to mały magnes os [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:58 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 22.6, Głosów: 57, Autor: Mafej

Kondensasatory - budowa i działanie

1) Co to są kondensatory?Kondensatory są to elementy elektryczne, których podstawowym parametrem użytkowym jest pojemność C wyrażana w faradach (F). Kondensator stanowi [...]

Dodano: 2008-11-04 19:37:19 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 19.75, Głosów: 74, Autor: Mafej

Anders Celsjusz i jego skala

Anders Celsjusz był znakomitym naukowcem. Obaj jego dziadkowie byli znanymi w Szwecji profesorami na uniwersytecie w Uppsali - Magnus Celsjusz był matematykiem, Anders Spole astr [...]

Dodano: 2008-11-04 19:39:44 , Wyświetleń: 1816 , Ocena: 22.03, Głosów: 61, Autor: Mafej

Zastosowanie fal elektromagnetycznych

Fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary. Trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez tych wszy [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:48 , Wyświetleń: 2939 , Ocena: 19.71, Głosów: 82, Autor: Mafej

Układ Słoneczny (16)

Słońce i wszystkie pozostałe ciała niebieskie krążące wokół niego po orbitach, włączając w to dziewięć planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Nep [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:37 , Wyświetleń: 2182 , Ocena: 16.45, Głosów: 75, Autor: Mafej

Pompy cieplne

LodówkiW lodówkach, zamrażarkach i urządzeniach klimatycznych wykorzystuje się zjawisko ochładzania się cieczy wskutek szybkiego parowania. Urządzenia te składają si [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:27 , Wyświetleń: 1856 , Ocena: 14.37, Głosów: 102, Autor: Mafej

Tabela wielokrotności i podwielokrotności

Przedrostek OznaczenieMnożnik Eksa E1018 = 1 000 000 000 000 000 000 Peta P1015 = 1 000 000 000 000 000 Tera T1012 = 1 000 000 000 000 Giga G109 = 1 [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:36 , Wyświetleń: 2824 , Ocena: 19.52, Głosów: 89, Autor: Mafej

Pojęcia z hydrostatyki i aerostatyki

HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA - pojęcia1.PARCIE – Siła wywierana przez ciało na powierzchnię w kierunku prostopadłym do tej powierzchni.2. CIŚNIENIE - Wielkość [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:30 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 19.64, Głosów: 73, Autor: Mafej

Jak zachować się podczas burzy?

- Nie wolno stać pod drzewami, gdyż niektóre z nich (np. lipy) bardzo łatwo przewodzą elektryczność,- Należy odejść od wszelkich zbiorników wodnych, gdyż woda jest [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:45 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 21.3, Głosów: 68, Autor: Mafej

Przedrostki do tworzenia wielokrotności i pod wielokrotność jednostek

W załączniku [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:04 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 20.86, Głosów: 69, Autor: Mafej

Czarne dziury, kwazary i o powstaniu galaktyk

Czarne dziuryW 1916 roku Albert Einstein opublikował ogólna teorię względności. Teoria ta uwzględnia pewna klasę obiektów znajdujących się we wszechświecie, z który [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:08 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 19.55, Głosów: 61, Autor: Mafej

Fale (4)

FaleMówiąc najprościej, fala jest czymś, co drga w czasie i przestrzeni. Fale rozciągają się od miejsca do miejsca. Ich drgania mogą mięć określona częstotliwość [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:37 , Wyświetleń: 2369 , Ocena: 15.37, Głosów: 108, Autor: Mafej

Guglielm Marconi

Guglielm Marconi - Włoch, elektotechnik, wynalazca, pionier radia i radiotechnikiurodzony 25. 04. 1874 r., zmarł 20.07.1937 r.Był synem zamożnego właściciela ziemskie [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:44 , Wyświetleń: 1637 , Ocena: 18.58, Głosów: 70, Autor: Mafej

Obieg fosforu

FOSFOR – WIADOMOŚCI OGÓLNEFosfor, mimo że stanowi zaledwie 0,2% (wagowy udział) masy lądów i oceanów to ma ogromny wpływ na życie prawie wszystkich organizmów [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:59 , Wyświetleń: 1717 , Ocena: 20.26, Głosów: 64, Autor: Mafej

Generator Graffa

Na początku naszego wieku naukowcy przeprowadzali liczne eksperymenty z wykorzystaniem naładowanych cząstek. Pierwszym źródłem, z którego pozyskiwali takie cząsteczki były [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:34 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 21.49, Głosów: 67, Autor: Mafej

Garnitur na marsa

Jest najdroższym garniturem wyjściowym na świecie. W porównaniu z nim ubiory wielkich kreatorów mody to mało warte ciuszki. Nic dziwnego. Wkłada się go do wyjścia w zupeł [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:16 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 16.93, Głosów: 75, Autor: Mafej

Słońce (4)

Słońce Pięć miliardów lat temu nie istniało ani Słońce, ani Ziemia. W tym obszarze galaktyki, który teraz nazywamy domem, kłębiła się wielka, rzadka chmura pyłu i [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:41 , Wyświetleń: 2025 , Ocena: 12.5, Głosów: 119, Autor: Mafej

Historia radia i telewizji

HISTORIA RADIA W 1887 roku niemiecki fizyk Heinrich Hertz(1857-1894) odkrył fale elektromagnetyczne, przewidziane teoretycznie w 1864 roku przez szkockiego fizyka Jamesa Clar [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:11 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 20.22, Głosów: 63, Autor: Mafej

Oddziaływanie magnetyczne.

1.Oddziaływania magnetyczne:Już w starożytności poznano właściwości jednego z gatunków rudy żelaznej zwanej magnetytem (Fe3O4) polegający na przyciąganiu kawałków [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:43 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 17.55, Głosów: 76, Autor: Mafej

Niekonwencjonalne źródła energii

Energia potrzebna jest ludziom w życiu codziennym. Jej postac, forma czy wykożystanie może być różne, ale przedewszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, trosp [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:20 , Wyświetleń: 4372 , Ocena: 3.04, Głosów: 67, Autor: Mafej

Woda, powietrze i ich zanieczyszczenia (2)

Woda pokrywa ponad ⅔ powierzchni Ziemi. 97% wody stanowią morza i oceany, 2% występuje w postaci lodowców i lądolodów, a niecały 1% to woda w rzekach, jeziorach, stawac [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:21 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 18.6, Głosów: 74, Autor: Mafej

Wpływ hałasu na organizmy żywe

Sygnały dochodzące z otoczenia, rejestrowane narządem słuchu, nazywa się dźwiękami. Występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:23 , Wyświetleń: 2854 , Ocena: 44.51, Głosów: 56, Autor: Mafej

Znaczenie wody oraz powietrza w zyciu człowieka i innych organizmów żywych

...:::WODA:::...Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby życia. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składn [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:24 , Wyświetleń: 1832 , Ocena: 42.42, Głosów: 37, Autor: Mafej

Instrumenty optyczne

Instrumenty optyczne pomagają nam poznać otaczający świat. Teleskopy umożliwiają badania odległych obiektów kosmicznych podczas gdy mikroskopy dają wgląd w strukturę mik [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:15 , Wyświetleń: 1575 , Ocena: 15.43, Głosów: 82, Autor: Mafej

Einstein (1)

Albert Einstein urodził się w 1879 r. w Ulm w Niemczech. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, został obywatelem szwajcarskim w 1901 r. Otrzymał stopień doktorski w [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:26 , Wyświetleń: 2110 , Ocena: 17.03, Głosów: 113, Autor: Mafej

Fale w życiu codziennym

1. Kalsyfikacja ogólna fal W każdej chwili naszego życia jesteśmy „bombardowani” falami energii. Większa część tej energii przechodzi obok nas, a w pewnych [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:28 , Wyświetleń: 3559 , Ocena: 15.83, Głosów: 113, Autor: Mafej

Powietrze i woda w życiu człowieka

WodaWoda, zarówno pod względem fizycznym jak chemicznym, jest jedną z najbardziej niesfornych substancji. Właśnie to powodu-je, że woda jest nieodzowna dla życia. Zwykle [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:29 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 15.1, Głosów: 77, Autor: Mafej

Przykladowe zadania z ruchu drgającego i harmonicznego

Zadanie 01Ciężarek zawieszony na sprężynie ma okres drgań T = 0,6 s. Jaką maksymalną prędkość uzyska ten ciężarek odciągnięty o x = 5 cm od położenia równowagi [...]

Dodano: 2008-11-09 22:32:29 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 18.39, Głosów: 75, Autor: Mafej

Astronauci

GAGARIN JURIJ A. (1934–68), ros. astronauta, pułkownik lotnictwa; 1957 ukończył szkołę lotn. w Orenburgu, 1968 — Akad. Techn. Lotnictwa w Moskwie; od 1960 w pierws [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:26 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 11.95, Głosów: 125, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?