Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Skutki przepływu prądu elektrycznego

SKUTKI PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO:Prąd elektryczny, to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych, w metalach elektronów, w cieczach jonów a w gazach jonów i swobo [...]

Dodano: 2008-11-17 18:56:59 , Wyświetleń: 1846 , Ocena: 25.08, Głosów: 62, Autor: Mafej

Tarcie (2)

Opory ruchu to parcie i tarcie. Tarcie można zmniejszyć stosując między elementami naszym łożyska. Wartość siły tarcia zależy w dużym stopniu od kształtu przedmiotu. Ta [...]

Dodano: 2008-11-17 19:01:43 , Wyświetleń: 1824 , Ocena: 12.15, Głosów: 112, Autor: Mafej

Fale elektromagnetyczne (3)

Oddziaływania elektromagnetyczne są to wszelkiego rodzaju reakcje, zachodzące między ładunkami elektrycznymi – zarówno nieruchomymi, jak i pozostającymi w ruchu. Wszys [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:00 , Wyświetleń: 1974 , Ocena: 15.6, Głosów: 86, Autor: Mafej

Układ Słoneczny (9)

Powstanie Układu SłonecznegoNasz Układ Słoneczny był kiedyś obłokiem pyłowo-gazowym rozciągającym się we wszystkie strony na prawie pół biliona kilometrów. Niespe [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:30 , Wyświetleń: 2423 , Ocena: 22.76, Głosów: 54, Autor: Mafej

Rodzaje obiektywów i ich przeznaczenie

Obiektyw to soczewka zbierająca (dodatnia), częściej zespół soczewek; jeden z podstawowych elementów urządzeń optycznych, zwrócony w kierunku obserwowanego lub fotografowa [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:10 , Wyświetleń: 1955 , Ocena: 33.7, Głosów: 42, Autor: Mafej

Wzory fizyczne

1.Fc=m*g – siła ciężkości2.F=ς*g*r – siła wyporu3.p=F/s – ciśnienie4.p=ς*g*h – ciśnienie hydrostatyczne5.ς=m/v – [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:24 , Wyświetleń: 1791 , Ocena: 14.89, Głosów: 87, Autor: Mafej

Bilans energii wewnętrznej (bilans cieplny).

Podczas zmieszania różnych ciał o innych temperaturach następuje wymiana ciepła .Cieplejsze ciało oddaje swoja część swojej energii drugiemu . Na tej podstawie możemy wy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:28:55 , Wyświetleń: 1710 , Ocena: 28.6, Głosów: 46, Autor: Mafej

Einstein i teoria względności

Albert Einstein urodził się w 1879r. w Ulm w Niemczech. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, a obywatelem szwajcarskim został w 1901 r. W 1905r. otrzymał stopie [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:56 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 16.84, Głosów: 84, Autor: Mafej

Zjawisko zaćmienia słońca i księżyca

Wyróżnia się zaćmienie Słońca częściowe, gdy przez cały czas jego trwania pewna część tarczy Słońca pozostaje widoczna, i całkowite, gdy w pewnej chwili cała tarcza [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:57 , Wyświetleń: 1994 , Ocena: 20.21, Głosów: 61, Autor: Mafej

Alternatywne źródła energii (1)

Zwykle pod pojęciem źródła energii rozumie się źródło energii pierwotnej (nie przetworzonej) paliw, jądrowej, wód, wnętrza Ziemi oraz energii wiatrowej, promieniowania S [...]

Dodano: 2008-11-18 18:41:51 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 20.52, Głosów: 70, Autor: Mafej

Dlaczego góra lodowa pływa w wodzie

Dlaczego góra lodowa pływa w wodzie? Gdyby lód nie pływał w wodzie, lecz tonął, tak jak dzieje się w przypadku większości ciał stałych, które toną w swoich ciecza [...]

Dodano: 2008-11-18 18:41:53 , Wyświetleń: 1482 , Ocena: 24.05, Głosów: 58, Autor: Mafej

Produkcja radioizotopów

Prawie czterdzieści lat po odkryciu promieniowania naturalnego Irena Curie (córka Marii Skłodowskiej) wraz ze swym mężem odkryli możliwość otrzymywania pierwiastków promie [...]

Dodano: 2008-11-18 18:41:55 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 19.31, Głosów: 74, Autor: Mafej

Ultradźwięki - zastosowanie i wytwarzanie

Zuzanna Ziętarska kl. 3a nr 29Wytwarzanie i zastosowanie ultradźwiękówFale sprężyste o częstotliwościach znajdujących się powyżej górnej granicy słuchu człowi [...]

Dodano: 2008-11-18 18:42:00 , Wyświetleń: 1662 , Ocena: 43.15, Głosów: 39, Autor: Mafej

Promieniowanie kosmiczne

Promieniowanie kosmiczne Promieniowaniem kosmicznym nazywamy strumień cząstek o energiach, l07 - l020 eV , dobiegający do Układu Słonecznego z przestrzeni międzygwiazdowe [...]

Dodano: 2008-11-18 18:42:11 , Wyświetleń: 1788 , Ocena: 34.47, Głosów: 48, Autor: Mafej

Wpływ promieniowania na ogranizmy żywe.

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żyweSzczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, wywołuje ono w obojętnych atomach i cząsteczkach [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:34 , Wyświetleń: 1851 , Ocena: 17.39, Głosów: 58, Autor: Mafej

Znaczenie i obieg wody w przyrodzie

Woda,H2O, związek tlenu z wodorem- jest najpowszechniej występującym na naszej planecie związkiem chemicznym. Ilość wody na ziemi szacuje się na około 2,2 x 1018 ton. Jeż [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:42 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 19.74, Głosów: 65, Autor: Mafej

Mikroskop optyczny.

Przyrząd do otrzymywania powiększonych (ponad 2000 razy) obrazów przedmiotów lub ich szczegółów, niedostrzegalnych dla oka (mniejszych od ok. 0,1 mm). Obrazy dawane przez mi [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:14 , Wyświetleń: 2666 , Ocena: 20.81, Głosów: 66, Autor: Mafej

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

Spis treści:1) Definicja promieniotwórczości.2) Główne typy promieniowania. a) Promieniowanie alfa b) Promieniowanie betac) Promieniowanie gamma3) P [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:17 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 27.68, Głosów: 56, Autor: Mafej

Wpływ hałasu na organizmy żywe.

Sygnały dochodzące z otoczenia, rejestrowane narządem słuchu, nazywa się dźwiękami. Występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:33 , Wyświetleń: 2854 , Ocena: 2.91, Głosów: 44, Autor: Mafej

Właściwości fizyczne planet górnych.

Planety są to ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i niemające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki oświetleniu ic [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:48 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 20.45, Głosów: 46, Autor: Mafej

Wiatr słoneczny i jego wpływ na życie i gospodarkę człowieka.

Istnienie wiatru słonecznego wykryto dopiero w latach sześćdziesiątych. Przewidział je w 1958 roku amerykański uczony prof. Eugene Parker. Dzięki zaawansowanej technice sond [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:29 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 24.26, Głosów: 49, Autor: Mafej

Ciepło właściwe parowania, skraplania krzepnięcia i topnienia.

Duże ciepło właściwe parowania i duże ciepło krzepnięcia sprawiają, że parowanie wód pod wpływem ciepła słonecznego, a także zamarzanie(krzepnięcie wody) jezior i rz [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:30 , Wyświetleń: 1452 , Ocena: 23.98, Głosów: 48, Autor: Mafej

Tarcie - rodzaje i rola w przyrodzie.

TarcieWszystkie ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak: [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:34 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 16.81, Głosów: 66, Autor: Mafej

Infradźwięki.

Infradźwięki to drgania ośrodka gazowego lub cieczy. Ich częstotliwość jest poniżej słyszalnej. Zakres infradźwięków umownie przyjmuje się jako pasmo o częstotliwości [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:41 , Wyświetleń: 1572 , Ocena: 14.65, Głosów: 90, Autor: Mafej

Historia odkrycia promieni Rentgena.

Rentgen, R, międzynarodowa jednostka dawki promieniowania jonizującego (elektromagnetycznego), np. promieniowania rentgena, gamma i in., która w 1cm3 powietrza powoduje powstani [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:55 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 24.46, Głosów: 56, Autor: Mafej

Wzory na ruchy.

RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY:V=s/t V=const a=0JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY:s=Vot+at*/2 a=const V=at+Vo a=▲V/▲t ▲V=V-Vo JEDNOSTAJNI [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:57 , Wyświetleń: 1637 , Ocena: 11.94, Głosów: 111, Autor: Mafej

Niepewności pomiarowe - regułki.

JEDNOSTKA CZASU-czas trwania wybranego zjawiska okresowego,służącego pomiarowi czasuDOBA-czas obrotu ziemi wokół własnej osiHISTOGRAM-rodzaj wykresu(zwykle słupkoweg [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:58 , Wyświetleń: 2487 , Ocena: 15.49, Głosów: 72, Autor: Mafej

Kondensatory.

Wszystkie typy kondensatorów mają następujące właściwości:·Dla prądu przemiennego impedancja kondensatora zależy od częstotliwości prądu oraz od jego pojemno [...]

Dodano: 2008-11-21 20:07:00 , Wyświetleń: 259384 , Ocena: 5919.38, Głosów: 93, Autor: Mafej

Rezystory.

RezystoryMaterialy oporowe:Materialy oporowe dziela sie na:a) metalowe - maja dodatni TWR (Temperaturowy wspólczynnik rezystancji) tzn, ze ze wzrostem temperatury ich [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:43 , Wyświetleń: 2105 , Ocena: 14.49, Głosów: 114, Autor: Mafej

Plamy słoneczne.

Plamy słoneczne, ciemne obszary widoczne na powierzchni Słońca. Mają średnicę od setek do ponad 100 tys. km oraz dostrzegalną strukturę: ciemne miejsce (tzw. obszar cienia) [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:04 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 18.11, Głosów: 80, Autor: Mafej

Ultradźwięki - krótko i na temat >> the best.

Są to fale sprężyste, niesłyszalne dla ucha ludzkiego, o częstotliwości przekraczającej 20 kHz; w przyrodzie występują jako składowe fal wywoływanych przez wiatr, deszcz [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:21 , Wyświetleń: 1616 , Ocena: 20.16, Głosów: 63, Autor: Mafej

Stulecie otrzymania Nagrody Nobla przez Piotra i Marię Curie.

Maria Skłodowska-Curie była dwukrotną laureatką nagrody Nobla. Raz z dziedziny fizyki w 1903 r. wraz ze swoim mężem za odkrycie polonu i radu, powtórnie zaś w 1911 r. z dzi [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:51 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 22.06, Głosów: 48, Autor: Mafej

Prawo Pascala, ciśnienie atmosferyczne, barometr.

BLAISE PASCAL- ur. 1623r., zm. 1662r. Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz. Przyczynił się do rozwoju hydromechaniki, matematyki i fizyki. Sformułował między innymi pr [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:56 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 17.78, Głosów: 68, Autor: Mafej

Niels Bohr.

Mechanika kwantowa stanowi fundament dwudziestowiecznej fizyki. Pozwoliła ona zrozumieć zjawiska zachodzące w mikroświecie oraz umożliwiła wiele osiągnięć technicznych, ta [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:14 , Wyświetleń: 4606 , Ocena: 11.5, Głosów: 109, Autor: Mafej

Alternatywne źródła energi - energia słoneczna, kolektory słoneczne.

Słońce jest jedną z miliarda gwiazd, jest źródłem energii wszystkich znanych istot żyjących na Ziemi. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu 40 minut pokryłab [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:15 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 13.06, Głosów: 68, Autor: Mafej

Osiągnięcia naukowe XX wieku, czyli czym fizycy mogą się pochwalić! - Teoria względności Einstaina.

"Dlaczego właśnie ja sformułowałem zasadę względności? Ile razy zadaję sobie to pytanie wydaje mi się, że przyczyna jest następująca: Normalny dorosły człowiek w ogó [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:45 , Wyświetleń: 69163 , Ocena: 1430.42, Głosów: 65, Autor: Mafej

Fale elektromagnetyczne.

Fala, przenoszące energię zaburzenie pola fizycznego rozchodzące się ze skończoną prędkością. Jeśli kierunek zaburzenia jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fa [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:07 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 23.48, Głosów: 61, Autor: Mafej

Prądnica prądu stałego.

Prądnica prądu stałego, prądnica wytwarzająca prąd stały. W prądnicy prądu stałego zmienna siła elektromotoryczna odprowadzana jest z twornika za pomocą komutatora pros [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:41 , Wyświetleń: 1980 , Ocena: 21.43, Głosów: 69, Autor: Mafej

Spawanie i zgrzewanie.

Spawanie i zgrzewanie Spawanie i zgrzewanie to łączenie ze sobą kawałków metalu za pomocą obróbki cieplnej. Powierzchnie metali za rozgrzewa się tak, że ulegają nadto [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:42 , Wyświetleń: 1663 , Ocena: 20.27, Głosów: 74, Autor: Mafej

Cząstki elementane.

Okolo 1900 roku ludzie mysleli o atomach jako o malych kuleczkach. Ale fakt, ze atomy moga byc sklasyfikowane wedlug ich wlasnosci chemicznych (jak w ukladzie okresowym) sugeruje, [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:02 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 19.07, Głosów: 58, Autor: Mafej

Pojęcia z fizyki.

Natężeniem skutecznym prądu przemiennego nazywamy natężenie takiego prądu stałego, którego moc jest równa mocy rozważnego prądu przemiennego. Napięciem skutecznym prąd [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:05 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 16.46, Głosów: 75, Autor: Mafej

Saturn.

Saturn jest szóstą według oddalenia planetą od słońca. Jest on bardzo podobny do Jowisza, lecz nieco mniejszy. Obie te planety mają zbliżony skład chemiczny i strukturę w [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:08 , Wyświetleń: 1728 , Ocena: 13.38, Głosów: 110, Autor: Mafej

Zjawisko falowe.

Zjawisko falowe – polega na przekazaniu energii drgań między cząsteczkami Okresem fali – nazywamy okres drgań cząsteczek Długość fali – to droga jaką pr [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:09 , Wyświetleń: 1718 , Ocena: 20.66, Głosów: 72, Autor: Mafej

Przewodniki i izolatory ciepła.

Przewodniki ciepłaCiała, które dobrze cieplnie przewodzą energię nazywamy przewodnikami cieplnymi. Do najlepszych przewodników cieplnych należą metale, np. srebro, mied [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:03 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 16.98, Głosów: 94, Autor: Mafej

Silnik rakietowy.

Silnik rakietowy- s.o., Którego czynnik roboczy (np. gaz, spaliny, strumień jonów, lub plazmy).Znajduje się w napędzanym obiekcie (pocisku rakietowym, rakiecie); ciąg jest wy [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:03 , Wyświetleń: 1688 , Ocena: 14.01, Głosów: 85, Autor: Mafej

Alberth Einstein i epoka, w której żył.

Albert Einstein urodził się w 1879 r. w Ulm w Niemczech. Uczęszczał do szkoły średniej w Szwajcarii, został obywatelem szwajcarskim w 1901 r. Otrzymał stopień doktorski w [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:50 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 14.9, Głosów: 80, Autor: Mafej

Energia.

Energia to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała materialnego do wykonania określonej pracy. Rozwój społeczny i gospodarczy każdego p [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:51 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 13.45, Głosów: 91, Autor: Mafej

Układ heliocentryczny

Wielu astronomów podejrzewało, że ruch ciał niebieskich powinien dać się wyjaśnić w prosty sposób. Pierwszą osobą, która zaproponowała model heliocentryczny (z greckie [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:52 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 17.6, Głosów: 85, Autor: Mafej

Przewodniki, półprzewodniki i izolatory.

Nauka o zjawiskach elektrycznych powstanie swe i rozwój zawdzięcza w równym stopniu istnieniu w przyrodzie ciał przewodzących elektryczność jak i izolatorów. Wysokie własn [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:53 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 20.47, Głosów: 52, Autor: Mafej

badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGOI) Przyrządy użyte w doświadczeniu :·gramofon·szpula z nitką·wózek i kroplomierz·ta [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:54 , Wyświetleń: 1710 , Ocena: 27.97, Głosów: 61, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?