Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Oprawy oświetleniowe.

Oprawy oświetlenioweCelem stosowania opraw oświetleniowych jest: •umocowanie źródła światła, •przyłączenie go do instalacji zasilającej, ̶ [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:55 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 22.93, Głosów: 44, Autor: Mafej

Silniki spalinowe:czterosuwowe i dwusowowe.

Silniki spalinoweSilnik spalinowy to mechanizm w którym ruch tłoka wywołany jest ciśnieniem spalin powstających przez spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej wewnątrz cy [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:11 , Wyświetleń: 4240 , Ocena: 7.36, Głosów: 277, Autor: majka100100

Izaak Newton.

Nie ma nic w tym dziwnego, że Izaak Newton zajmuje pierwsze wśród najważniejszych postaci nauki zachodniej. Już za życia uznano go za geniusza, a cześć oddawana mu przez sp [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:52 , Wyświetleń: 7752 , Ocena: 3.19, Głosów: 109, Autor: majka100100

Wady soczewek. (2)

Aberacja chromatycznaniechciane koloryAberacja chromatyczna (inaczej zwana barwną) to wada obiektywu (soczewek), która szczególnie często "daje się we znaki" na zdjęc [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:53 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 18.65, Głosów: 68, Autor: majka100100

Ewolucja Słońca.

DROGA SŁOŃCA NA DIAGRAMIE HERTZSPRUNGA–RUSSELLASŁOŃCE -centralne ciało Układu Słonecznego, najbliższa gwiazda, główne źródło energii docierającej do Ziemi, [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:21 , Wyświetleń: 1617 , Ocena: 22.77, Głosów: 60, Autor: majka100100

Sily tarcia.

Wszystkie ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak opór powie [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:34 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 12.53, Głosów: 100, Autor: majka100100

Wady soczewek. (1)

Soczewka - proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem płaskich bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzy [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:35 , Wyświetleń: 1745 , Ocena: 20.14, Głosów: 65, Autor: majka100100

Charakterystyka pola grawitacyjnego - ściąga ze skrótami.

1 Pr Kep Plan kraz po elipsach w ogn w którym znajduje się słoń, odl plan od słońca w jej ruchu po orb ulega zmianie,2 kep, Pr pol każdej plan jest stała,V pol wyrażona je [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:14 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 20.76, Głosów: 67, Autor: majka100100

Zjawiska związane z ruchem falowym.

Fala jest to przenoszące energię zaburzenie pola fizycznego rozchodzące się ze skończoną prędkością. Jeśli kierunek zaburzenia jest prostopadły do kierunku rozchodzenia [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:15 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 18.52, Głosów: 68, Autor: majka100100

Ogniwo galwaniczne, przewodniki i dielektryki.

OGNIWO GALWANICZNE, źródło energii elektr., w którym energia ta powstaje w wyniku reakcji elektrochem.; składa się z 2 półogniw (elektrod) połączonych bezpośrednio roztw [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:12 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 26.69, Głosów: 48, Autor: majka100100

Rozpad alfa i rozpad beta.

Alfa rozpad, rozpad jądra atomowego z emisją cząstki alfa. Po rozpadzie alfa powstaje jądro atomowe o liczbie masowej A mniejszej o 4 i liczbie atomowej Z mniejszej od 2 wzglę [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:34 , Wyświetleń: 1553 , Ocena: 18.01, Głosów: 70, Autor: majka100100

Przemiany energii w procesie otrzymywania prądu elektrycznego.

Sprawozdanie opisujące Przemiany energii w procesie otrzymywania prądu elektrycznego, wraz z informacjami na temat Elektrowni Jaworzno III. W ZAŁĄCZNIKU.Końcem październi [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:48 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 26.3, Głosów: 39, Autor: majka100100

Termodynamika.

1.Wyjaśnić pojęcia (stan termodynamiczny, parametry stanu, równowaga trwała, ciała proste).Stan td ciała określony jest jednoznacznie, jeżeli można z tej samej substa [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:50 , Wyświetleń: 4026 , Ocena: 9.87, Głosów: 92, Autor: majka100100

Wyznaczanie oporu właściwego aluminium. Sprawdzenie prawa Ohma.

Sprawozdanie z wyznaczania oporu właściwego aluminium oraz sprawdzenia prawa Ohma. W ZAŁĄCZNIKU. [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:51 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 15.43, Głosów: 68, Autor: majka100100

Piorunochron.

Piorunochron jest to urządzenie chroniące budowle przed bezpośrednim uderzeniem pioruna poprzez odprowadzenie wyładowania do ziemi. Piorunochron zbudowany jest zazwyczaj [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:37 , Wyświetleń: 2291 , Ocena: 3.2, Głosów: 102, Autor: majka100100

Wykorzystanie fali elektromagnetycznej przez człowieka.

Fale elektromagnetyczne- zaburzenia pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale te są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:20 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 15.42, Głosów: 64, Autor: majka100100

Prądnica prądu przemiennego i silnik elektryczny. (2)

BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA PRĄDNICY PRĄDU PRZEMIENNEGO I SILNIKA PRĄDU ELEKTRYCZNEGOEnergia elektryczna może być bezpośrednio wytwarzana, a ściślej przetwarzana, z wszy [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:00 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 18.19, Głosów: 74, Autor: majka100100

Elektronika - rozwój (opis na przykładach)

Rozwój elektroniki jest bardzo dynamiczny. W chwili obecnej elektronika jest bardzo wysoko rozwinięta. Oto opis rozwoju elektroniki z wyszczególnieniem konkretnych przykładów. [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:20 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 23.89, Głosów: 44, Autor: majka100100

Fizyka jądrowa.

1.CząsteczkiWiele zjawisk chemicznych i fizycznych dowodzi, że wszystkie ciała składają się z najdrobniejszych cząsteczek (molekuł), które znajdują się w nieustannym [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:27 , Wyświetleń: 2092 , Ocena: 33.3, Głosów: 65, Autor: majka100100

Maria Skłodowska Curie

Maria Skłodowska-Curie, „Wielka Polka” , odkrywca polonu i raduBiografiaDzieciństwo i młodość Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867r. Wzrastała [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:17 , Wyświetleń: 6596 , Ocena: 3.26, Głosów: 65, Autor: majka100100

Energia - źródła energii.

CZY ENERGIA JEST NAM POTRZEBNA ?RODZAJE ENERGIIEnergia zawsze była i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej wykorzystywanie może być różne, ale przede wszystkim p [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:46 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 24.62, Głosów: 52, Autor: majka100100

Hałas.

1.HAŁAS A WIBRACJEHałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brückner definiuje hałas (hałasować, hała [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:48 , Wyświetleń: 1642 , Ocena: 17.14, Głosów: 87, Autor: majka100100

Dynamika - ściąga

Wzory: N=kg*m/s2; V=S/t; S=V*t; t=V/S; a=V/t; V=a*t; S=at2/2; a=F/m; F=a*m; (V=g*t; h=gt2/2; Fg=g*m; g=Fg/m; )-swobodne spadanie; (P=m*V; m1*V1=m2*V2)-pęd; (S=2(pi)r; V=2(pi)r/T; [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:49 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 27.98, Głosów: 50, Autor: majka100100

Promieniowanie ultrafioletowe.

Nazwa: Promieniowanie ultrafioletowe jest promieniowaniem krótkofalowym, nie widzialnym dla oka.Zakres: Długości fal ultrafioletowych mieszczą się w przedziale 8-4000nm. U [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:50 , Wyświetleń: 2125 , Ocena: 27.26, Głosów: 64, Autor: majka100100

Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko naturalne.

Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Energia jest ni [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:51 , Wyświetleń: 2123 , Ocena: 3.22, Głosów: 80, Autor: majka100100

Cząstki materii - fermiony

Cząstki materii (fermiony)Według Modelu Standardowego mamy dwa rodzaje składników materii leptony i kwarki. Nie wiemy czy cząstki te mają strukturę wewnętrzną i nie zn [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:13 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 18.44, Głosów: 61, Autor: majka100100

Cząstki elementarne trwałe i nietrwałe.

Cząstkami elementarnymi nazywamy wszystkie znane cząstki oprócz cząstek chemicznych, atomów i złożonych jąder atomowych. Większość cząstek elemen. jest nietrwała, tzn. [...]

Dodano: 2008-12-12 00:00:15 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 15.61, Głosów: 69, Autor: majka100100

Rodzaje oddziaływań w fizyce.

Rodzaje oddzialywan w fizyce-grawitacyjne: maja podstawowe znaczenie w ruchach planet, gwiazd i galaktyk, a także w takich zjawiskach ziemskich jak spadek swobodny. Oddziakywa [...]

Dodano: 2008-12-12 00:00:19 , Wyświetleń: 1604 , Ocena: 17.41, Głosów: 79, Autor: majka100100

Wady soczewek

WADY SOCZEWEKAstygmatyzmPojęcie ogniska głównego odnosi się do wiązki promieni równoległych osi do głównej. Promienie tworzące wiązki równoległe nachylone pod [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:29 , Wyświetleń: 1996 , Ocena: 17.94, Głosów: 101, Autor: majka100100

Silnik odrzutowy.

Silnik odrzutowy- silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki reakcji wytwarzanej przez wypływający z dyszy czynnik roboczy (gorące spaliny, strumień jonów, plazmy itp. [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:58 , Wyświetleń: 1517 , Ocena: 12.86, Głosów: 72, Autor: majka100100

Turbina parowa

Podobnie jak w przypadku kotła do tworzonego modelu matematycznego turbiny parowej jako przykład przyjąłem dobrze opisaną w literaturze dwukadłubową turbinę STAL_LAVAL o mo [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:59 , Wyświetleń: 1577 , Ocena: 17.3, Głosów: 75, Autor: majka100100

Ultradźwięki.

Dźwięk jest to zaburzenie falowe (fale sprężyste) rozchodzące się w ośrodku materialnym(w powietrzu z prędkością ok.330m/s). Źródłem dźwięku słyszalnego dla człowi [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:45 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 8.3, Głosów: 97, Autor: majka100100

Mechanizm słyszenia

WIADOMŚCI I CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE NARZADU SŁUCHUTradycyjnie uważa się, że człowiek ma pięć zmysłów: powonienia, smaku, dotyku, wzroku i słuchu. W niektórych z nich [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:44 , Wyświetleń: 2431 , Ocena: 33.05, Głosów: 41, Autor: majka100100

Jak powstał Układ Słoneczny?

Geneza układów planetarnych jest jedną z zagadek współczesnej astronomii. Sprawa ma się tutaj trochę jak w przypadku Wielkiego Wybuchu: dość dobrze wiemy co się działo d [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:44 , Wyświetleń: 1954 , Ocena: 18.41, Głosów: 79, Autor: majka100100

Na czym polegał Wielki Wybuch?

"WIELKI WYBUCH (Big-Bang), gwałtowna eksplozja bardzo gorącego i bardzo skondensowanego Wszechświata 15-20 mld lat temu, po której rozpoczęła się jego ewolucja"Wielki Wy [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:46 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 24.54, Głosów: 47, Autor: majka100100

Prądnica prądu przemiennego i silnik elektryczny. (1)

Energia elektryczna może być bezpośrednio wytwarzana, a ściślej przetwarzana, z wszystkich innych postaci energii, np.: z energii mechanicznej- w prądnicach; energii świetln [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:19 , Wyświetleń: 1487 , Ocena: 26.6, Głosów: 49, Autor: majka100100

Układ Słoneczny (10)

Układ Słoneczny – Nasz układ Słoneczny był kiedyś obłokiem pyłowo – gazowym rozciągającym się we wszystkie strony na prawie pół biliona kilometrów. Niesp [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:20 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 24.75, Głosów: 43, Autor: majka100100

Podróż na Marsa

Podróż na Marsa Gdy w roku 1969 Amerykanie dotarli na Księżyc, krążyły poglądy o rychłym zdobyciu Marsa. Jednak prawda była i jest zupełnie inna. Obecnie nikt ni [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:55 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 29.3, Głosów: 49, Autor: majka100100

Powstanie wszechświata

WSTĘPOkoło 15 miliardów lat temu istniała niewyobrażalnie mała, niezwykle gorąca kula.W chwili powstania wszechświata była ona wilokrotnie mniejsza od atomu. W środku [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:28 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 24.15, Głosów: 64, Autor: majka100100

Prad, elektryka

Ściągi - w załaczniku [...]

Dodano: 2008-12-13 00:19:07 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 12.41, Głosów: 91, Autor: majka100100

Ewolucja Wszechświata

Temat: MODELE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA.1.Teoria Wielkiego Wybuchu.1.1 Wstęp1.2 Definicja1.3 Początek1.4 Dowody Wielkiego Wybuchu1.5 Wielki Wybuch w laborato [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:09 , Wyświetleń: 5040 , Ocena: 40.18, Głosów: 56, Autor: majka100100

Silnik elektryczny (1)

Badania prowadzone w początku dziewiętnastego wieku przyczyniły się do rozwoju nowoczesnych generatorów o dużych mocach. W 1819 roku Duńczyk Hans Oersted zauważył, że je [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:10 , Wyświetleń: 1860 , Ocena: 14.15, Głosów: 109, Autor: majka100100

Zastosowanie odbicia wewnętrznego.

Właściwości swiatla bialego i dlugosci wszystkich jego falOdbicie całkowite wewnętrzne, odbicie światła zachodzące na granicy dwóch ośrodków przezroczystych charakte [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:11 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 17.08, Głosów: 72, Autor: majka100100

Znaczenie wody i powietrza.

WODAWstęp"Wartość wody doceniamy dopiero wtedy, gdy wyschnie studnia" - Benjamin FranklinWoda to związek chemiczny niezbędny do podtrzymania życia. Niektóre drob [...]

Dodano: 2008-12-14 13:03:13 , Wyświetleń: 1474 , Ocena: 20.71, Głosów: 69, Autor: majka100100

Metale i ich zastosowanie

METALE Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniu substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy : 1. metale ,

Dodano: 2008-12-14 22:14:02 , Wyświetleń: 1510 , Ocena: 29.19, Głosów: 42, Autor: majka100100

Płytka równoległoscienna i załamanie światła

Płytka równoległościenna jest to płytka ograniczona dwiema równoległymi powierzchniami, wykonana z materiału przepuszczającego światło. Płytki równoległościenn [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:45 , Wyświetleń: 2052 , Ocena: 28.57, Głosów: 45, Autor: majka100100

Promieniowanie jonizujące.

Promieniowanie, najogólniej mówiąc, jest to wysyłanie i przekazywanie energii na odległość. Promieniowanie dzieli się na dwie grupy: jonizujące i niejonizujące. Do tej dr [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:57 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 3.23, Głosów: 42, Autor: majka100100

Budowa i praca silnika czterosuwowego

Praca SilnikaZasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest dziś na całym świecie uważana za najbardziej użyteczną. Ssanie–sprężanie–zapłon-praca-wydec [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:36 , Wyświetleń: 1429 , Ocena: 29.34, Głosów: 40, Autor: majka100100

Czas

Czas to jedna z podstawowych (oprócz przestrzeni) form bytu materii. Termin ten zwykle rozumiany jest jako chwila lub zbiór chwil.U podstaw określenia pojęcia – czas [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:36 , Wyświetleń: 1854 , Ocena: 14.44, Głosów: 137, Autor: majka100100

Silniki spalinowe (1)

Co to jest silnik spalinowy?Silnik spalinowy można zdefiniować jako silnik cieplny tłokowy, w którym czynnikiem wykonującym pracę są gazy spalinowe, powstałe ze spalani [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:38 , Wyświetleń: 6318 , Ocena: 7.83, Głosów: 548, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?