Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zbadaj doświadczalnie czas trwania 20-stu wahnięć zbudowanego przez siebie wahadła. Oblicz okres wahań i częstotliwość. Z wykonanego doświadczenia sporządz sprawozdanie.

POMOCE : *nitka*linijka*ciężarek (50g)*stoperPRZEBIEG DOŚWIADCZENIA:Pierwszą rzeczą jaką zrobiłam było zmierzenie linijką długości nitki. Kolejni [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:36 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 21.65, Głosów: 62, Autor: elkakida

Zdefiniuj I i II prędkoś kosmiczną. Historia lotów kosmicznych.

I prędkość kosmiczna- jest to prędkość, którą należy nadać ciału, aby poruszało się po orbicie kołowej. V1=7,8km/sII prędkość kosmiczna- to najmniejsza pr [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:13 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 23.04, Głosów: 53, Autor: elkakida

Maszyny proste dla klasy 1 gim.

Maszyny proste Maszyny proste- są to urządzenia, które pozwalają na użycie niewielkiej siły przy podnoszeniu, przesuwaniu ciężarów lub rozszczepianiu materiałów. Maszyny [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:28 , Wyświetleń: 2022 , Ocena: 27.79, Głosów: 61, Autor: elkakida

Układ słoneczny. (1)

Słoneczny Układ, zespół ciał niebieskich poruszających się w przestrzeni wraz ze Słońcem, powiązanych siłami wzajemnych oddziaływań, z których najsilniejsze jest graw [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:00 , Wyświetleń: 2810 , Ocena: 13.18, Głosów: 59, Autor: elkakida

Alternatywna energia

Wodna elektrownia (hydroelektrownia) elektrownia w której do napędzania prądnic elektrycznych stosuje się silniki wodne; rzeczna (przepływowa , zbiornikowa), morska (pływowa [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:32 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 31.87, Głosów: 53, Autor: elkakida

Rezonans 2

Z najprostszym przykładem rezonansu można się zetknąć wprawiając słabymi pchnięciami kołyskę lub huśtawkę w wahania o bardzo dużej amplitudzie, pod warunkiem, że [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:32 , Wyświetleń: 2051 , Ocena: 15.79, Głosów: 110, Autor: elkakida

Rezonans

Kamerton jest przyrządem, którym ludzie związani z muzyką posługują się na co dzień. Kiedy ustawimy obok siebie dwa identyczne kamertony i uderzeniem wprawimy jeden z nich [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:33 , Wyświetleń: 9105 , Ocena: 19.44, Głosów: 105, Autor: elkakida

Prąd elektryczny.

Prąd elektryczny – jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Prąd płynie w gazach cieczach i ciałach stałych. W gazach i cieczach przepływ prądu polega na [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:34 , Wyświetleń: 256444 , Ocena: 6644.96, Głosów: 68, Autor: elkakida

Fale dźwiękowe (3)

Fale dźwiękowe, jak wszystkie fale mechaniczne, powstają w wyniku drgań wytwarzanych najczęściej przez struny (np. gitarowe, skrzypcowe, struny głosowe), pręty, płyty i me [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:35 , Wyświetleń: 1962 , Ocena: 56.44, Głosów: 31, Autor: elkakida

Fale mechaniczne z uwzględnieniem fal dźwiękowych.

Prosty ruch harmonijny, pierwotny składnik wszystkich drgań jest ruchem powszechnie znanym i użytecznym; odgrywa zasadniczą rolę m.in. w nauce o dźwięku i w muzyce. Nauka [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:01 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 17.34, Głosów: 63, Autor: elkakida

Merkury i Wenus

MERKURYPlaneta ta została nazwana przez starożytnych Rzymian imieniem ruchliwego boga kupców i podróżnych utożsamianego z greckim Hermesem, synem Zeusa ( Jowisza) i Mai. [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:02 , Wyświetleń: 1787 , Ocena: 21.79, Głosów: 71, Autor: elkakida

Budowa i zastosowanie magnetofonu

Magnetofon jest urządzeniem służącym do zapisywania dźwięku na taśmie magnetycznej i odczytywanie z niej sygnału fonicznego. Są też magnetofony dokonujące tylko zapisu ( [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:16 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 16.35, Głosów: 74, Autor: elkakida

Arystoteles (4)

ArystotelesBiografia:Urodził się w 384r. w Stagirze na Półwyspie Trackim. Jego ojciec był lekarzem nadwornym macedońskiego króla. W 367r. przybył do Aten i wstąpi [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:38 , Wyświetleń: 1588 , Ocena: 23.64, Głosów: 52, Autor: elkakida

Einstein (2)

ALBERT EINSTEIN urodził się w Ulm (Niemcy) 14 marca 1879 roku, osiem lat po zwycięstwie Bismarcka nad Francją, osiem lat po Komunie Paryskiej. Dwa razy przeżywał rozkwit impe [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:40 , Wyświetleń: 2181 , Ocena: 797, Głosów: 0, Autor: elkakida

Isaac Newton.

Newton Isaac Sir (1643-1727), fizyk, matematyk, filozof i astronom angielski. Profesor fizyki i matematyki uniwersytetu w Cambridge 1669-1701, członek Royal Society od 1672 i jego [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:40 , Wyświetleń: 2038 , Ocena: 16.29, Głosów: 84, Autor: elkakida

Wiatr słoneczny

Wiatr Słoneczny jest to strumień elektrycznie naładowanych cząstek (protonów i elektronów) wypływających w sposób ciągły z korony słonecznej w przestrzeń międzyplanet [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:42 , Wyświetleń: 1911 , Ocena: 18.47, Głosów: 87, Autor: elkakida

Magnes

Magnes, ciało będące źródłem dwubiegunowego pola magnetycznego. Wyróżnia się: magnesy trwałe (bryły ciał stałych wykazujących własności ferromagnetyczne, ferryty), [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:43 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 15.11, Głosów: 121, Autor: elkakida

Masa, gęstość, objętość.

MASA, wielkość fizyczna charakteryzująca obiekty fizyczne, służąca do ilościowego opisu ich bezwładności i oddziaływania grawitacyjnego. Pomiar masy przeprowadza się pos [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:50 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 17.88, Głosów: 68, Autor: elkakida

Pascal , Archimedes

Prawo Pascala - podstawowe prawo statyki płynów, które mówi, że w każdym miejscu w płynie (cieczy lub gazie) różnica ciśnienia całkowitego oraz ciśnienia hydrostatyczne [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:51 , Wyświetleń: 1654 , Ocena: 25.48, Głosów: 57, Autor: elkakida

Galileusz

Galileusz jest wciąż jednym z najbardziej fascynujących uczonych. W ciągu minionych wieków jego życie i praca były natchnieniem dla całej rzeszy historyków i krytyków. Pi [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:52 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 19.64, Głosów: 75, Autor: elkakida

Księżyc (3)

Księżyc drugi pod względem jasności obiekt na naszym niebie – nie świeci własnym blaskiem. Glob ten, podobnie jak Ziemia, to ciało ciemne, oświetlane przez Słońce. [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:57 , Wyświetleń: 2109 , Ocena: 17.67, Głosów: 91, Autor: elkakida

Układ słoneczny. (2)

Ziemia jest jednym z dziewięciu ciał niebieskich zwanych planetami, które ciągle krążą wokół słońca. Słońce jest jedną z wielu miliardów gwiazd we Wszechświecie.Kr [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:00 , Wyświetleń: 2672 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Księżyc siódmy kontynent

1.PochodzenieSkład chemiczny (który odtworzono z folii aluminiowej naświetlonej cząstkami wiatru słonecznego) przebadanych próbek księżycowych wykazuje daleko idące po [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:27 , Wyświetleń: 2448 , Ocena: 7.86, Głosów: 278, Autor: elkakida

Zależność temperatury wrzenia i topnienia od ciśnienia

Zależność temperatury wrzenia i topnienia od ciśnienia.W ciśnieniu 1000hPa temperatura wrzenia wynosi 100 C, a temperatura topnienia 0 C.Jeśli nad powierzchnią wody [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:37 , Wyświetleń: 4169 , Ocena: 9.28, Głosów: 354, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?