Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Fizyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Alternatywne źródła energi - energia słoneczna, kolektory słoneczne.

Słońce jest jedną z miliarda gwiazd, jest źródłem energii wszystkich znanych istot żyjących na Ziemi. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu 40 minut pokryłab [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:15 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 13.06, Głosów: 68, Autor: Mafej

Wykorzystanie fali elektromagnetycznej przez człowieka.

Fale elektromagnetyczne- zaburzenia pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale te są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:20 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 15.42, Głosów: 64, Autor: majka100100

Właściwości fizyczne planet górnych.

Planety są to ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i niemające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki oświetleniu ic [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:48 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 20.45, Głosów: 46, Autor: Mafej

Przemiany energii w procesie otrzymywania prądu elektrycznego.

Sprawozdanie opisujące Przemiany energii w procesie otrzymywania prądu elektrycznego, wraz z informacjami na temat Elektrowni Jaworzno III. W ZAŁĄCZNIKU.Końcem październi [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:48 , Wyświetleń: 1273 , Ocena: 26.3, Głosów: 39, Autor: majka100100

Oko ludzkie i korygowanie jego wad.

Optyczny układ oka stanowią części, przez które muszą przejść promienie świetlne, aby skupić się i wytworzyć na siatkówce pomniejszony, odwrócony, rzeczywisty obraz o [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:41 , Wyświetleń: 1293 , Ocena: 24.02, Głosów: 46, Autor: majka100100

Oprawy oświetleniowe.

Oprawy oświetlenioweCelem stosowania opraw oświetleniowych jest: •umocowanie źródła światła, •przyłączenie go do instalacji zasilającej, ̶ [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:55 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 22.93, Głosów: 44, Autor: Mafej

Woda, powietrze i ich zanieczyszczenia (1)

Woda pokrywa ponad ⅔ powierzchni Ziemi. 97% wody stanowią morza i oceany, 2% występuje w postaci lodowców i lądolodów, a niecały 1% to woda w rzekach, jeziorach, stawac [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:09 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 16.96, Głosów: 68, Autor: Mafej

Zbadaj doświadczalnie czas trwania 20-stu wahnięć zbudowanego przez siebie wahadła. Oblicz okres wahań i częstotliwość. Z wykonanego doświadczenia sporządz sprawozdanie.

POMOCE : *nitka*linijka*ciężarek (50g)*stoperPRZEBIEG DOŚWIADCZENIA:Pierwszą rzeczą jaką zrobiłam było zmierzenie linijką długości nitki. Kolejni [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:36 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 21.65, Głosów: 62, Autor: elkakida

Podstawy elektromagnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej.

1. Pole magnetyczne, pole magnetyczne przewodnika z prądem.Poglądy na naukę o magnetyzmie zmieniły się radykalnie z chwilą odkrycia w 1819 r. przez Oersteda oddziaływani [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:15 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 26.86, Głosów: 48, Autor: elkakida

Stulecie otrzymania Nagrody Nobla przez Piotra i Marię Curie.

Maria Skłodowska-Curie była dwukrotną laureatką nagrody Nobla. Raz z dziedziny fizyki w 1903 r. wraz ze swoim mężem za odkrycie polonu i radu, powtórnie zaś w 1911 r. z dzi [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:51 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 22.06, Głosów: 48, Autor: Mafej

Głośność i natężenie dźwięku, czyli od ciszy do hałasu

Ucho zbiera energię tylko z obszaru jaki samo zajmuje, więc dla wrażenia głośności istotna jest energia padająca w jednostce czasu na jednostkę powierzchni.Charakteryst [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:52 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 18.94, Głosów: 64, Autor: Mafej

Przez ciernie do gwiazd - biografia Jana Keplera

Urodzony 21 grudnia 1571 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej Jan był 7 miesięcznym dzieckiem. Jak na te czasy cudem było iż w ogóle przeżył. Schorowany i słaby zaciekl [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:55 , Wyświetleń: 1358 , Ocena: 17.8, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Praca, ciepło, energia wewnętrzna

PRACAPomiędzy fizycznym a potocznym pojęciem słowa praca istnieje duża zbieżność, choć nie zawsze pojęcia te pokrywają się. Jeżeli np. pokonując siłę tarcie prze [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:26 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 26.98, Głosów: 39, Autor: Mafej

Przewodniki, półprzewodniki i izolatory.

Nauka o zjawiskach elektrycznych powstanie swe i rozwój zawdzięcza w równym stopniu istnieniu w przyrodzie ciał przewodzących elektryczność jak i izolatorów. Wysokie własn [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:53 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 20.47, Głosów: 52, Autor: Mafej

Różnorodność zjawisk elektrycznych ponad chmurami burzowymi

Już od najdawniejszych czasów ludzie interesowali się wyładowaniami atmosferycznymi. Starożytni wierzyli, że piorunami władają bogowie i zsyłają je na ziemię z powodu sw [...]

Dodano: 2008-10-15 22:14:33 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 19.87, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Oblicz moc jaką rozwijasz wbiegając na drugie piętro. Wymień potrzebne przyrządy, wypisz zastosowane wzory, opisz czynności jakie wykonałeś/aś - DOŚWIADCZENIE!

PRZYRZĄDY POTRZEBNE DO WYKONANIA DOŚWIADCZENIA: * stoper (czas odmierzany w sekundach)* metr (wysokość odmierzana w metrach)* waga (ciężar ciała odmierzany w ki [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:36 , Wyświetleń: 1369 , Ocena: 30.57, Głosów: 46, Autor: elkakida

Wyznaczanie oporu właściwego aluminium. Sprawdzenie prawa Ohma.

Sprawozdanie z wyznaczania oporu właściwego aluminium oraz sprawdzenia prawa Ohma. W ZAŁĄCZNIKU. [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:51 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 15.43, Głosów: 68, Autor: majka100100

Elektronika dla każdego.

Elektronika – ( krótko: nauka o prądzie ), dział naukii techniki obejmujący praktyczne wykorzystanie zjawisk ruchu swobodnego elektronów w próżni, gazach i ciałac [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:44 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 15.98, Głosów: 63, Autor: elkakida

Na czym polegał Wielki Wybuch?

"WIELKI WYBUCH (Big-Bang), gwałtowna eksplozja bardzo gorącego i bardzo skondensowanego Wszechświata 15-20 mld lat temu, po której rozpoczęła się jego ewolucja"Wielki Wy [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:46 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 24.54, Głosów: 47, Autor: majka100100

Elektronika - rozwój (opis na przykładach)

Rozwój elektroniki jest bardzo dynamiczny. W chwili obecnej elektronika jest bardzo wysoko rozwinięta. Oto opis rozwoju elektroniki z wyszczególnieniem konkretnych przykładów. [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:20 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 23.89, Głosów: 44, Autor: majka100100

Neutrino ma masę, czyli Super-Kamiokande Sierpień 1998

Neutrino ma masę, czyli Super-Kamiokande Sierpień 1998 Wolfgang Pauli - szwajcarski fizyk-teoretyk pochodzenia austriackiego przedstawiając kolegom swoją teorię is [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:00 , Wyświetleń: 1396 , Ocena: 18.94, Głosów: 64, Autor: ew.la

Ognista kula, zjawisko świetlne

schwytać piorun kulisty ???by Krystyna Forowicz Od ćwierć wieku fizycy w różnych krajach badają to rzadkie zjawisko przyrodnicze. Od wielu lat zbierają opisy świadk [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:37 , Wyświetleń: 1397 , Ocena: 26.04, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Napięcie elektryczne- różnica potęncjałów pomiędzy pomiędzy dwoma naelektryzowanymi w różnym stopniu ciałami.Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektyczne [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:13 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 16.64, Głosów: 80, Autor: tom

Życie i działalnośc Mikołaja Kopernika

Mikołaj Kopernik (1473 - 1543)Mikołaj Kopernik urodził się 29 lutego 1473 roku w Toruniu, jako czwarte z kolei dziecko kupca Mikołaja Kopernika i Barbary z domu Watzenrode [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:44 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 22.4, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Tarcie - rodzaje i rola w przyrodzie.

TarcieWszystkie ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak: [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:34 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 16.81, Głosów: 66, Autor: Mafej

Zdefiniuj I i II prędkoś kosmiczną. Historia lotów kosmicznych.

I prędkość kosmiczna- jest to prędkość, którą należy nadać ciału, aby poruszało się po orbicie kołowej. V1=7,8km/sII prędkość kosmiczna- to najmniejsza pr [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:13 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 23.04, Głosów: 53, Autor: elkakida

Masa, gęstość, objętość.

MASA, wielkość fizyczna charakteryzująca obiekty fizyczne, służąca do ilościowego opisu ich bezwładności i oddziaływania grawitacyjnego. Pomiar masy przeprowadza się pos [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:50 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 17.88, Głosów: 68, Autor: elkakida

Soczewki - podstawowe informacje

Soczewka- przezroczysta ,oszlifowana i wypolerowana bryła, np. szklana, ograniczona dwiema powierzchniami o regularnym kształcie: kulistym lub jedna kulistą i jedną płaską.

Dodano: 2008-10-21 17:49:46 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 13.95, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Zjawiska związane z ruchem falowym.

Fala jest to przenoszące energię zaburzenie pola fizycznego rozchodzące się ze skończoną prędkością. Jeśli kierunek zaburzenia jest prostopadły do kierunku rozchodzenia [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:15 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 18.52, Głosów: 68, Autor: majka100100

Przestrzeń azotanów

Zoltan azotu w przyrodzie opiera się na 5 podstawowych procesach endogenicznych:-pobieranie nieorganicznych związków z podłoża martwego -rozkładziemartwych szczątkó [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:05 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 21.89, Głosów: 56, Autor: elkakida

Nadprzewodnictwo (1)

Na początku XVI w. w dziele ”Problemata” Zimmar podał pierwszy znany przepis na mieszaninę chłodzącą. W 1780 roku dwaj Francuzi J. Cloutet i G. Monge jako pierws [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:56 , Wyświetleń: 1411 , Ocena: 19.23, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Rola promieni jonizujacych w przechowywaniu żywnosci

Promieniowanie jonizujące jest to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie rentgenowskie lub gamma) oraz każde promieniowanie składające się z cząs [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:14 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 15.8, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Wyższość prądu zmiennego nad stałym

Prąd zmienny jest lepszy od prądu stałego z powodów choćby zasadniczych. „Zmienny” = „zmiana, ruch”. Zmiana na gorsze, zmiana na lepsze, to może być [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:49 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 17.31, Głosów: 63, Autor: Mafej

Promieniotwórczośc - jej blaski i cienie.

Promienie X – jedna z najciekawszych zagadek nurtujących naukowców przez wiele lat; począwszy od końca XIX wieku aż do teraźniejszości. Jednym z pierwszych, który zde [...]

Dodano: 2008-11-10 12:32:14 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 16.9, Głosów: 69, Autor: Mafej

Cząstki elementane.

Okolo 1900 roku ludzie mysleli o atomach jako o malych kuleczkach. Ale fakt, ze atomy moga byc sklasyfikowane wedlug ich wlasnosci chemicznych (jak w ukladzie okresowym) sugeruje, [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:02 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 19.07, Głosów: 58, Autor: Mafej

Wykorzystanie pola elektromagnetycznego

Gwałtowny rozwój technik radiokomunikacyjnych spowodował opracowanie na początku lat siedemdziesiątych nowego sposobu komunikacji bezprzewodowej, łączącej w sobie cechy kla [...]

Dodano: 2008-06-15 12:44:58 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 34.68, Głosów: 36, Autor: tom

Pomiar świetlności akceleratora. (1)

Pomiar świetlności akceleratora.W LEP-ie pomiar swietlnosci opiera sie na pomiarze elastycznego rozpraszania e+e- pod malymi katami (rozpraszanie Bhabha). Proces ten idealnie [...]

Dodano: 2008-02-03 17:21:34 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 18.84, Głosów: 61, Autor: ew.la

Własności i wytwarzanie fal elektromagnetycznych oraz ich wykorzystanie praktyczne (fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło, ultrafiolet, promieniowanie X i gamma).

Fale elektromagnetyczne – to rozchodzące się w ośrodku materialnym lub w próżni zaburzenia pola elektromagnetycznego, wywołane zmianami rozkładu ładunków elektryczny [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:27 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 15.02, Głosów: 98, Autor: Mafej

Lasery - podstawy działania

Lasery – podstawy działaniaW 1960 r., po wieloletnich próbach, w kilku laboratoriach świata uruchomiono źródła promieniowania optycznego zupełnie nowego typu - las [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:22 , Wyświetleń: 1424 , Ocena: 20.47, Głosów: 59, Autor: Mafej

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe.

Oddziaływanie pól elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe jest na ogół bardzo złożone. Zależy ono od rodzaju tych pól, wielkości ich natężeń i charakteru zmien [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:40 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 32.64, Głosów: 41, Autor: Mafej

Budowa i praca silnika czterosuwowego

Praca SilnikaZasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest dziś na całym świecie uważana za najbardziej użyteczną. Ssanie–sprężanie–zapłon-praca-wydec [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:36 , Wyświetleń: 1429 , Ocena: 29.34, Głosów: 40, Autor: majka100100

Elementy radiologii i ochrona zdrowia przed promieniowaniem.

Promieniowaniem nazywamy zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci: ·cząstek (promieniowanie [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:51 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 22.39, Głosów: 50, Autor: Mafej

Odnawialne źródła energii

1. Informacje ogólne:Energia towarzyszy człowiekowi na naszej Planecie od zarania jegodziejów. Zmieniły się tylko formy i źródła energii na kolejnych etapach rozwoj [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:04 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 27.96, Głosów: 47, Autor: elkakida

Fale mechaniczne (ruch drgający, fale harmoniczne itp.)

Ruch drgający: Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem okresowym ( powtarza się w regularnych odstępach czasu ) tam i z powrotem po tej samej drodze, to taki ruch nazywamy [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:50 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 21.74, Głosów: 57, Autor: elkakida

Główne pojęcia dotyczące hałasu

Hałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brückner definiuje hałas (hałasować, hałasić, hałaśliwy) jako [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:10 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 16.35, Głosów: 70, Autor: Mafej

Fale dźwiękowe, infradźwięki, ultradźwięki, echo, pogłos, natężenie dźwięku, sposoby smniejszania hałasu

Różne dźwięki towarzyszą nam co dnia. Dzięki nim większość ludzi może się ze sobą porozumiewać. Słyszymy głos innych ludzi [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:39 , Wyświetleń: 1438 , Ocena: 13.6, Głosów: 87, Autor: elkakida

Sily tarcia.

Wszystkie ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak opór powie [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:34 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 12.53, Głosów: 100, Autor: majka100100

Cząstki elementarne trwałe i nietrwałe.

Cząstkami elementarnymi nazywamy wszystkie znane cząstki oprócz cząstek chemicznych, atomów i złożonych jąder atomowych. Większość cząstek elemen. jest nietrwała, tzn. [...]

Dodano: 2008-12-12 00:00:15 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 15.61, Głosów: 69, Autor: majka100100

Silnik prądu stałego i prądnica prądu przemiennego. Zasada działania.

PRĄDNICAPrądnice są urządzeniami, w których energia kinetyczna zamieniana jest w energię elektryczną. Najlepszym przykładem prądnicy jest dynamo rowerowe. Energia kine [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:41 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 15, Głosów: 74, Autor: Mafej

Cząstki materii - fermiony

Cząstki materii (fermiony)Według Modelu Standardowego mamy dwa rodzaje składników materii leptony i kwarki. Nie wiemy czy cząstki te mają strukturę wewnętrzną i nie zn [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:13 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 18.44, Głosów: 61, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?